Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus


Ehitusplatsi töötervishoiu ja -ohutuse koordinaatori koolituse eesmärk on anda teadmisi, kuidas ennetada ohte ehitusplatsidel ning mida selleks teha tuleb. Ohutuse tagamiseks ja terviseriskide ennetamiseks ehitusplatsil peavad tööandjad, kelle töötajad seal töötavad ja FIE-d määrama töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori. Peatöövõtja määrab ühisel ehitusplatsil tööde tegemise ajaks kirjalikult ühe või mitu koordinaatorit. Kui peatöövõtjat ei ole määratud, siis määrab koordinaatori ehitise omanik.

Ehitusplatsi koordinaatori koolitusele on oodatud ehituse (sh teedeehitus) projektijuhid, objektijuhid, tööohutuse eest vastutavad isikud ja ehitusjärelvalve spetsialistid.

Meie ehitusplatsi koordinaatori koolituste toimumisajad:
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin. 

Koordinaator on vähemalt 3-aastase ehitusalase praktilise kogemusega spetsialist, kes on läbinud ehitustööde ohutusalase väljaõppe kestusega vähemalt 8 tundi.

Ehitusplatsi tööohutuse koordinaatori koolitus annab 5,7 täienduspunkti (TP). Koolituskava on hinnatud Eesti Ehitusinseneride Liidu (EEL) kutsekomisjoni poolt. 

Ehitusplatsi koordinaatori väljaõppel käsitletavad teemad:


1. Ehitusettevõtja üldkohustused töötervishoiu ja tööohutuse tagamisel
 •   Tööinspektsiooni teavitamine
 •   Tööohutusplaan
 •   Töötajate väljaõpe
 •   Tervisekontroll
2. Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevad üldnõuded ehitamisel
3. Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses
 •   Ohutuse korraldus ehitusplatsil
 •   Tööohutuse plaan, selle ajakohastamine ja ohtlikud tööd
 •   Ehitamine ja ohutuse kontrollimine
 •   Ohutegurid ja ohutusnõuded
 •   Kaitsevahendid ja-meetmed
 •   Esmaabi
 •   Välistöökohtade ohutus
 •   Tellingud ja muud töövahendid
 •   Lammutustöö ohutus
 •   Asbestiohuga seotud tööd
 •   Kõrgusest kukkumise vältimine
4. Muud töötervishoiu ja tööohutuse õigusaktid, mille nõuetega peab arvestama ehitamisel
5. Levinumad rikkumised ehitusplatsidel
6. Kust leida ehitusohutuse juhendmaterjale
7. Isikukaitsevahendite (IKV) kasutamine ehitusbjektil.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.

Ehitusplatsi töötervishoiu ja tööohutuse koordinaatori koolitus, väljaõpe. Juunika Koolitus