Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

23.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol , ruum Ceres (Akadeemia tee 21/1, 2. korrus)  ja Callisto ( Akadeemia tee 21/5, 2. korrus)

960 €+km
Ettevõtluskoolitaja, ettevõtja

Ege Jaanso

Väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete teema on olnud kogu aeg südamelähedane. Koolitaja on ettevõtja alates üheksateistkümnendast eluaastast. Lõpetanud avaliku halduse eriala Tartu Ülikoolis ja diplomitöö kirjutanud väikeettevõtete toetamisest. Aastatel 2011-2017 töötas Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnas. On analüüsinud ja hinnanud selle aja jooksul ligikaudu 2500-3000 äriplaani. Koolitamisega hakkas tegelema Töötukassas töötades. Ligikaudu kuus aastat on koolitanud ja nõustanud alustavaid ettevõtjaid äriplaani koostamise ja toetuse taotlemise valdkonnas. Hetkel koolitaja on juhatuse liige ettevõttes, mis tegeleb kondiitritoodete jae- ja hulgimüügiga. Lisaks on aastast 2016 seotud ettevõtlike noorte kojaga JCI Tartu.
Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Tagasiside koolitusele:
"Ootasin formaalset slaididelt maha lugemist, aga minu õnneks oli koolitajal kogemused ettevõtjana olemas ja igav ei hakanud. Elulised näited ja vaba õhkkond panid mind küsima asju ettevõtluse kohta, mida ma poleks varem teadnudki küsida. Ja küsimused said vastuse ka. Kasulik on eelkõige see, et lihtsam on asjad enne kõik läbi mõelda, kui hiljem vigadest õppida. Selle läbi mõtlemisega nüüd siis tegelengi."
-Kursusel osaleja jaan-veebr 2019
Sihtrühm: Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Koolitus toimub: seitsmel õppepäeval 23.10.2019 - 11.11.2019 (23.10.2019, 28.10.2019, 29.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019, 08.11.2019, 11.11.2019)

Koolitusel käsitletavad teemad:
I päev:
Sissejuhatus:
- koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped
Ettevõtluse olemus:
- ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid;
- ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine
- ettevõtte omanikud, juhatus, rollid;  
- ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses
II päev:
Äriplaan. Mõiste. Vajaduse analüüs 
- vormid, osad, struktuur;
- kust saada abi äriplaani koostamisel;
- äriidee;
- visioon, missioon, eesmärgid;
- ettevõtluskeskkond
III päev:
Toode/teenus. Tootmine/teenindamine
- toote omadused, kliendi ootused tootele;
- tootmine, etapid, jõudlus
IV päev:
Turg
- turumaht;
- sihtrühmad ja kliendid;  
- edutegurid turul
Konkurents
- konkurentsisituatsioon, konkurendid;
- konkureerivad tooted
V päev:
Turundus ja müük
- turunduse olemus;
- jaotuskanalid;
- reklaam;
- müük ja selle korraldamine
VI päev:
Personal ja juhtimine
- tööjõuvajadus;
- rollid ettevõttes;
- tööõigus ja tööohutus
Riskianalüüs
- riskid ettevõtluses ja nende maandamine
Enamlevinud vead äriplaanis
VII päev:
Stardikapital
- vajadus
- allikad
- infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused
Raamatupidamine ja maksundus
- finantsaruanded, -planeerimine;
- maksud

Koolituse tulemusena osaleja:
  • mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
  • oskab koostada äriplaani;
  • teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid;
  • oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid;
  • valmib äriplaan.

Koolitus lõpeb oma äriplaani kaitsmisega ja koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse saamiseks tuleb osaleda vähemalt 70% kontakttundidest ja esitada oma äriplaan.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö

Õppemaht: Kokku 81 akadeemilist tundi, auditoorse töö maht 56 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 25 akadeemilist tundi, auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi (7 päeva).

Iseseisev töö:  Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid