Ettevõtlusega alustamine ja äriplaani koostamine

19.03.2019, 20.03.2019, 26.03.2019, 27.03.2019, 02.04.2019, 03.04.2019, 09.04.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Tehnopol, Akadeemia tee 21/1, 2. korrus, ruum Ceres

930 €+km
Lektor

Ege Jaanso

Väikeettevõtete ja alustavate ettevõtete teema on olnud kogu aeg südamelähedane. Koolitaja on ettevõtja alates üheksateistkümnendast eluaastast. Lõpetanud avaliku halduse eriala Tartu Ülikoolis ja diplomitöö kirjutanud väikeettevõtete toetamisest. Aastatel 2011-2017 töötas Eesti Töötukassa ettevõtlustoetuse osakonnas. On analüüsinud ja hinnanud selle aja jooksul ligikaudu 2500-3000 äriplaani. Koolitamisega hakkas tegelema Töötukassas töötades. Ligikaudu kuus aastat on koolitanud ja nõustanud alustavaid ettevõtjaid äriplaani koostamise ja toetuse taotlemise valdkonnas. Hetkel koolitaja on juhatuse liige ettevõttes, mis tegeleb kondiitritoodete jae- ja hulgimüügiga. Lisaks on aastast 2016 seotud ettevõtlike noorte kojaga JCI Tartu.
PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Sihtrühm
:  Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Eesmärk: Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Koolitus toimub: 22.01.2019 – 12.02.2019 (7 ÕPPEPÄEVA)

Koolitusel käsitletavad teemad:
Sissejuhatus: 
- koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped
Ettevõtluse olemus: 
- ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid;
- ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine 
- ettevõtte omanikud, juhatus, rollid;  
- ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses
Äriplaan. Mõiste. Vajaduse analüüs 
- vormid, osad, struktuur;
- kust saada abi äriplaani koostamisel; 
- äriidee; 
- visioon, missioon, eesmärgid;
- ettevõtluskeskkond
Toode/teenus. Tootmine/teenindamine 
- toote omadused, kliendi ootused tootele; 
- tootmine, etapid, jõudlus
Turg 
- turumaht;
- sihtrühmad ja kliendid;  
- edutegurid turul
Konkurents 
- konkurentsisituatsioon, konkurendid; 
- konkureerivad tooted
Turundus ja müük 
- turunduse olemus;
- jaotuskanalid; 
- reklaam;
- müük ja selle korraldamine
Raamatupidamine ja maksundus 
- finantsaruanded, -planeerimine; 
- maksud
Personal ja juhtimine 
- tööjõuvajadus;
- rollid ettevõttes; 
- tööõigus ja tööohutus
Riskianalüüs 
- riskid ettevõtluses ja nende maandamine
Enamlevinud vead äriplaanis
Stardikapital 
- vajadus 
- allikad
- infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused

Koolituse tulemusena:
  • mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
  • oskab koostada äriplaani;
  • teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid;
  • oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid.

Koolitusel kasutatakse erinevaid õpetamise meetodeid: auditoorne loeng, arutelud, näited ja lood, praktiline töö 

Õppemaht:  auditoorne loeng koos praktiliste ülesannete, situatsioonide lahendamisega kokku 56 akadeemilist tundi (7 päeva).

Iseseisev töö:  Iseseisev töö vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule. Koolituse käigus valmib äriplaan. Maht 20—25 tund

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tõend/tunnistus, kohvipausid.