Koolitajad

Ege Jaanso
Ege Jaanso

Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!

Eesmärk

Ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele anda ülevaade ettevõtlusest, selle võimalustest ja ohtudest. Toetada õppijat, et tema äriideede vormistada äriplaaniks, mille alusel on võimalik ettevõtlusega alustada.

Käsitletavad teemad

 • 1. PÄEV: Sissejuhatus. koolitusprogrammi tutvustamine, osalejate enesetutvustus, kokkulepped; Ettevõtluse olemus: ettevõtluse mõiste, ettevõtja olemus ja rollid, ettevõtete vormid, ettevõtlusega alustamine, ettevõtte omanikud, juhatus, rollid, ootused ettevõtlusele ja ettevõtluses.
 • 2. PÄEV: Vormid, äriplaani osad, struktuur, turg, edutegurid valdkonnas, sihtkliendid, turuosa, konkurents, konkureerivad tooted.
 • 3. PÄEV: Väärtuspakkumine, teenindamise disain, toode/teenus, toote omadused ja kliendi ootused tootele, tootmine, protsessid ja jõudlus. Personali vajadus ja tööjaotus. Riskide analüüs.
 • 4. PÄEV: Turundus. Turunduse mõiste ja turunduskava. Turunduskanalite valik, traditsioonilise turunduse võimalused. Ettevõtte veebileht.
 • 5. PÄEV: Turundus. E-posti turundus, sotsiaalmeedia, google võimalused.
 • 6. PÄEV: Raamatupidamise korraldus, maksud, maksusoodustused. Finantsprognoosid.
 • 7. PÄEV: Enamlevinud vead äriplaanis. Stardikapital, vajadus, allikad, infokanalid. Ettevõtte juhtimine, aja juhtimine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi
 • Oskab koostada äriplaani
 • Teab ettevõtjana tegutsemise plusse ja miinuseid
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • Valmib äriplaan

Tunnistus

Koolituse järgselt väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui on osaletud vähemalt 70% interaktiivses koolituses, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud oma äriplaan. Muul juhul väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

81 akadeemilist tundi (56 ak t interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, 25 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

Jäin väga rahule, meeldis lihtne ja loogiline ülesehitus ja väike õppegrupp!

Koolitus saadaval ka e-koolitusena
Vaata e-koolitust

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside