Eesmärk

Pakkuda süsteemset lähenemist mentorprotsessi juhtimiseks. Teadvustada mentori rolli ja vastutust, väärtusi ning hoiakuid. Käsitleda mentori eetilisi dilemmasid. Kasvatada mentorluseks vajalikke praktilisi oskusi: protsessi kavandamist ja juhtimist, kokkulepete sõlmimist, eesmärgistamist, reflekteerimist, tagasisidestamist, küsimuste küsimist ja kuulamist tulemuste saavutamiseks. Õpetada kasutama erinevaid tehnikaid, tööriistu, loovmeetodeid mentorprotsessi erinevates etappides.

Käsitletavad teemad

  Programm koosneb kuuest kohtumisest.

  1.Tööelu toetamise võimalused

  2. Eesmärkide leidmine, püstitamine, sõnastamine

  3. Tulemuste saavutamine

  4. Toetused ja takistused

  5. Probleemi uurimine ja lahendamine grupis

  6. Tagasisidestamine ja tunnustamine

  Koolitusprogrammi igas töötoas keskenduvad koolitajad osalejate praktiliste oskuste arendamisele. Seda toetavad teoreetiliste baasteadmiste jagamisega. Töö toimub suures grupis, väiksemates gruppides või paarides ning sõltuvalt meetodist ka individuaalselt. Iga õppetsükli oluliseks osaks on eneserefleksioon.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • teab, milliseid erinevaid võimalusi on tööelu toetamiseks
 • mõistab mentori rolli, eetikat ja vastutust
 • mõistab mentori isiksuse, väärtuste ja hoiakute mõju
 • omab praktilisi oskusi mentorsuhte loomiseks, kokkulepete sõlmimiseks ning mentori ning mentee koostööprotsessi kavandamiseks
 • teadlik eesmärkide püstitamise erinevatest etappidest, mitmetest eesmärkide seadmise tehnikatest ja oskab püstitada omale sel alal eesmärki
 • rakendab metoodilisi oskusi eesmärkide sõnastamiseks, tulemuste saavutamise kavandamiseks, tegevuste planeerimiseks, esimeste sammude astumiseks ja edenemise mõõtmiseks
 • oskab praktiseerida kuulamist, peegeldamist ja neutraalset vaatlust
 • mõistab varasemast rohkem varjatud takistusi ja toetavaid ressursse
 • oskab rakendada probleemi lahendamise protsessi
 • oskab oma juhtumit jagada grupis ning teisi toetada
 • oskab rakendada metoodikat tagasiside küsimiseks ja andmiseks
 • mõistab enda mentoriprofiili, oskab teadvustada oma väärtusi ja hoiakuid, tugevusi ning arengukohti
 • oskab luua head usalduslikku keskkonda ja suhet menteega, protsessi luua, juhtida, eesmärke defineerida ja tulemusi saavutada
 • oskab rakendada erinevaid eesmärkide püstitamise loovtehnikaid ja tulemuste mõõtmise ning probleemilahenduse tööriistu
 • jõustavate küsimuste esitamise, kuulamise, tagasisidestamise ja reflekteerimisega oskab mentee sisemist motivatsiooni juhtida
 • oskab rakendada reflekteerimist

Koolituse kestus

6 kohtumist, 4 ak t üks kohtumine
Sisekoolitus

Koolituse kestus

6 kohtumist, 4 ak t üks kohtumine

Обратная связь