Sihtgrupp

Meeskondade juhid, kes näevad, et meeskonnas on potentsiaali rohkem, kui hetkel seda rakendatakse. Belbini meeskonnakoolitus võib olla väärtuslik igas organisatsioonis, kus rõhutatakse meeskonnatöö tähtsust ning kus soovitakse paremini mõista ja kasutada iga meeskonnaliikme tugevusi optimaalse tulemuse saavutamiseks.

Koolitajad

Mats Soomre
Mats Soomre
Dr. Meredith Belbini uurimistöö näitas, et kõige edukamad olid need meeskonnad, kus oli kasutada kõik üheksa meeskonnarolli. See ei tähenda, et kõik meeskonnad vajaksid seetõttu üheksat inimest, sest igal inimesel on vähemalt kaks tugevat meeskonnarolli ja tihti ka kolmas, toetav meeskonnaroll.

Dr. Meredith Belbini järgi on meeskonnaroll soodumus meeskonnas mingil kindlal kombel käituda, meeskonnatöös osaleda ja kaasliikmetega suhelda.

Belbin räägib inimeste käitumuslikust eripärast positiivses võtmes. Ükskõik, mida sa ei teeks, seda on võimalik tõlkida tugevusteks. Aga sinna sisse jäävad ka lubatud nõrkused. Kui me suudame seda kõike ise aktsepteerida, suudame mõista ka oma kolleegide tugevusi ja lubatud nõrkusi.

Belbini meeskonnarollid ei saa mitte kuidagi olla head või halvad. Ükski meeskonnarollide kombinatsioon ei saa olla hea või halb. On vaid oskus meeskonnarollid ära tunda ning leida õiged inimesed õigesse meeskonda ja anda neile õige töö. Oluline on meeskonnarolle õigesti kasutada!

AINUKENE avalik Belbini koolitus Eestis!

Eesmärk

Tõhustada meeskonnatööd ja saavutada paremaid tulemusi läbi Belbini meeskonnarollide sügava mõistmise ning individuaalsete tugevuste ja nõrkuste teadvustamise. Koolituse käigus õpivad osalejad tuvastama ja omaks võtma oma unikaalseid rollikeskusi meeskonnas, arendades seeläbi tõhusamat koostööd ja suhtlust.

Käsitletavad teemad

 • Usaldus kui otsus eeldusena tugevustel põhinevale juhtimisele
 • Ülevaade Belbini mudelist, sellel põhinevatest meeskonnarollidest ning tugevustest ja nõrkustest
 • Iseenda ja teiste iseloomuliku käitumisstiili analüüs meeskonnarollide kirjelduse põhjal
 • Meeskonnatöö kavandamine käitumisstiilide analüüsi ja meeskonnaliikmete tugevuste põhjal
 • Erinevate juhtimisstiilide kasutamine – tugevuste juhtimine ja teadlik kasutamine
 • Isikliku ja meeskondliku arengukava koostamise alused
 • Inimeste pühendumuse tõstmise 6 sammu

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab ära tunda ja kirjeldada Belbini meeskonnarollide mudelil põhinevaid meeskonnarolle
 • Teab iseenda ja oma meeskonnaliikmete eelistatud meeskonnarolle ja tugevusi
 • Oskab analüüsida iseenda ja teiste meeskonnaliikmete iseloomulikku käitumisstiili ja panust meeskonda
 • Kasutab Belbini meeskonnarollide mudelil põhinevaid suhtlemis- ja koostöömeetodeid
 • Oskab kasutada erinevaid juhtimisstiile vastavalt meeskonnaliikmete tugevustele
 • Oskab toime tulle ebastandardsete olukordadega meeskonna juhtimisel
 • Oskab koostada isiklikku ja meeskondlikku arengukava

Tõend

Koolituse läbimisel väljastatakse tõend

Koolituse kestus

8 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Teoreetilist koolitust põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjale ja kohvipause. NB! Hinna sees on Belbini meeskonnarollide individuaalne aruanne, mis sisaldab 13 lehekülge informatsiooni, aidates suurendada eneseteadlikkust läbi oskuse oma tugevusi parimal võimalikul moel rakendada ja lubatud nõrkusi juhtida.

NB! Hinna sees on Belbini meeskonnarollide individuaalne aruanne, mis sisaldab 13 lehekülge informatsiooni, aidates suurendada eneseteadlikkust läbi oskuse oma tugevusi parimal võimalikul moel rakendada ja lubatud nõrkusi juhtida.

Vali sobiv koolituse aeg

Обратная связь