Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud juhtimisalal kogenud juhid, kes on juba juhtimisvaldkonnas kogenud, aga soovivad oma olemasolevaid oskusi täiendada, et saavutada paremaid tulemusi. Samuti uued juhid ja juhtimispositsioonile kohe sisenevad uued juhid, kes koolitusest osa võtmisega saavad alustada oluliste juhtimisoskuste omandamisega.

Koolitajad

Guido Paomees
Guido Paomees

Eesmärk

Koolitus aitab igal osalejal: leida lihtsaid vahendeid, et olla tulemuslik müügimeeskonna juht; näha juhtimist kui oma meeskonnaliikmete aitamist, kuidas tööalaselt edu saavutada; tasakaalustada erinevaid juhtimistegevusi ning vähendada “tuletõrjuja” rolli osakaalu oma töös; lihtsamini veenda oma inimesi (näiteks õigetes töömeetodites või vajalikus tegevuste mahus) teemasid läbi rääkides ja neile ideid müües.

Käsitletavad teemad

 • 1. oskus - Juhi valmisolek oma põhitegevustega tegelemiseks.
 • Minu erinevad rollid juhina.

  Mida ma ise juhina oma tegevustes kontrollida saan.

  Mis ei ole minu kontrolli alla ja kuidas sellega toime tulla.

  Juht kui eeskuju.

 • 2. oskus - Tulemusliku müügimeeskonna loomine.
 • Mis on müügimeeskond ja selle peamised tunnused

  Millised on müügimeeskonna eesmärgid ja miks need vajalikud on?

  Kokkulepete ja tagasiside võimalustest ning tähtsusest.

  Milline on tulemuslik tagasiside, mis edasiside.

  Praktiline edasiside osalejate vahel

  Suhete ja usalduse olulisusest meeskonnas.

 • 3. oskus – Olukordade juhtimine.
 • Töötaja erinevad valmisolekutasandid ja mis seda mõjutavad – motivatsioon ja kogemus.

  Juhi erinevad juhtimisvõimalused – delegeeriv vs käskiv

  Igale töötajale personaalselt sobiva juhtimisstiili valimine ja kohandamine juhi poolt.

 • 4. oskus – Ideede müümine
 • Mis on ideedemüümine ja milleks seda vaja on?

  Mis on luhta läinud idee-müükide peamine ebaõnnestumise põhjused?

  Kas vastuväited on pigem head või halvad?

  Idee müümise protsess.

  Vajaduse selgitamine, lahenduse leidmine ja tulemuse kasulikkus.

 • 5. oskus – Konfliktide lahendamine.
 • Mis on konflikt ja miks see tekib?

  Konfliktile reageerimine ja selle lahendamise stiilid.

  5-etapiline moodul, kuidas efektiivselt konflikti hallata.

  Kuidas konfliktsituatsioonis oma emotsioonidega toime tulla?

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teadmise, kuidas müügimeeskonna juhina tegutsedes saada kontroll oma tegevuste üle.
 • Oskuse mõista, kuidas saavutada tulemusi oma meeskonnaliikmete kaudu.
 • Positiivse tõuke oma juhtimisalases tegevuses muutustega jätkamiseks.
 • Võimalused, kuidas olla veel efektiivsem oma tegevustes juhina.

Tõend

Koolituse läbimisel väljastatakse sellekohane tõend

Koolituse kestus

6 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Klassis toimuvat koolitust koos praktiliste tegevustega, koolitusmaterjali, kohvipause.

Vali sobiv koolituse aeg

22. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
279€ +km

Обратная связь