Sihtgrupp

Personalijuhid, -töötajad ja osakondade juhid

Koolitajad

Helen Pärli
Helen Pärli
Koolitus on mõeldud kõigile neile, kes oma rollist tulenevalt puutuvad kokku uute töötajate sisseelamise toetamisega ning lahkuvate töötajate ettevõttes välja aitamisega. Koolitus on sobilik ka algajatele, kellel onboarding ja offboarding protsessiga kogemus veel puudub.

Eesmärk

Anda ülevaade onboarding ja offboarding protsessi olemusest, olulisusest ja selle mõjust töötaja kogemusele laiemalt. Samuti anda oskus mõlemat protsessi teadlikumalt oma organisatsioonis disainida.

Käsitletavad teemad

 • Onboarding protsessi olulisus ja olemus (2 ak tundi)
 • Mis on onboarding? Miks on onboarding oluline? Kuidas onboarding töötaja kogemust mõjutab?

 • Onboarding protsessi disainimine (2 ak tundi)
 • 5C raamistik onboardingu protsessi ülesehitamiseks. Millised tegevused ja miks peavad onboarding protsessi jooksul kaetud olema? Praktiline onboarding protsessi loomise töötuba.

 • Offboarding protsessi olulisus ja olemus (2 ak tundi)
 • Mis on offboarding? Miks on offboarding oluline? Kuidas offboarding töötaja kogemust mõjutab?

 • Offboarding protsessi disainimine (2 ak tundi)
 • Erinevad offboarding stsenaariumid ning kuidas see protsessi mõjutab. Millised tegevused ja miks peavad offboarding protsessi jooksul kaetud olema? Praktiline offboarding protsessi loomise töötuba.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Teab onboarding ja offboarding protsesside olemust ja olulisust
 • Mõistab onboardingu ja offboardingu protsesside mõju töötajate kogemuse disainimisele
 • Disainib enda organisatsioonile sobiva onboarding ja offboarding protsessi

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

8 ak t, lisaks soovituslik iseseisev töö pärast koolituse läbimist 4 ak t - enda organisatsiooni protsesside välja töötamine

Hind sisaldab

Interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonsed õppematerjalid ja kohvipaus

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

Обратная связь