Sihtgrupp

Sihtgrupiks on kõik need inimesed, kes töötavad meeskonnas, juhivad meeskonda, töötavad inimestega ning soovivad muuta tõhusamaks oma meeskonna koostöövõimet ning leida uusi lähenemisviise klientidega töötamisel.

Koolitajad

Krista Kiintok
Krista Kiintok
Tiina-Mai Mahlapuu
Tiina-Mai Mahlapuu

Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejale kovisooni erinevaid meetode (8) ja anda parktiline kogemus nii kovisooni juhtumiomaniku, sessioonijuhi kui ka grupiliikme rollis.

Käsitletavad teemad

    Kovisioon on meetod, mida kasutatakse professionaalses arengus ja tööalases kontekstis, et toetada ja arendada töötajate teadmisi, oskusi ja praktikaid. Kovisiooni võib vaadelda kui grupipõhist juhendamist või kollektiivset supervisiooni, kus kolleegid aitavad üksteisel arendada oma tööalaseid kompetentse.

  • Soojendusharjutus – kohtumine algab usaluduslikku õhkkonda loovate soojendusharjutustega.
  • Olukorra kaardistamine – grupp kaardistab hetkeolukorra ja püstitab kohtumise aktuaalse eesmärgi.
  • Tehnika rakendamine – kasutame ja harjutame erinevaid kovisiooni tehnikaid praktilistes situatsioonides.
  • Tagasiside ja reflektsioon – kohtumise lõpus antakse tagasisidet ja arutatakse järgmisi samme

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Oskavad luua ja hoida töös kovisioonigruppe struktureeritud formaadis
  • Loovad usaldusliku ja avatud õhkkonna nii kovisioonigruppides kui ka organisatsioonis tervikuna
  • Kasutavad kovisioonitehnikaid ideede loomiseks ja varjatud kompetentsi rakendamiseks
  • Rakendavad kovisiooni meetodeid koostööks ja organisatsiooni arenguks süsteemselt ja tulemuslikult

Tõend

Koolituse läbimisel väljastatakse tõend

Koolituse kestus

16 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Praktilist kahepäevast koolitust kahe koolitajaga, kohvipause

Vali sobiv koolituse aeg

19. sept.-10. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
369€ +km

Обратная связь