Sihtgrupp

Alustavad ja tegutsevad ettevõtjad, ettevõtlushuvilised, tegusad inimesed ning kõik huvilised, kel on huvi alustada ettevõtlusega ning soov õppida koostama äriplaani.

Koolitajad

Ege Jaanso
Ege Jaanso
Suurelt unistada on hea. Aga kas ka suurelt riskida? Koosta äriplaan ja veendu, et Su unistus on teostatav!
Koolitusel koostatakse koos äriplaan, mis annab suurema kindluse ja vähendab hirme ettevõtlusega alustamisel. Vaadatakse, milliseid toetusi on võimalik alustaval ettevõtjal taotleda ja millele pööravad tähelepanu äriplaanide hindajad. Koolitus on väga praktiline, see tähendab, et samm-sammult käiakse läbi äriplaani erinevad osad. Vaadatakse, miks igaüks neist teemadest oluline on, kuidas need teemad lahti mõtestada ja kirja panna, ja ilmestatakse kõike näidetega päris elust ja päris ettevõtjatelt. Koolituse lõpus saab iga osaleja oma valminud äriplaanile personaalse nõustamise ja tagasiside.

Eesmärk

Anda ettevõtlusest huvitatutele ja ettevõtlusega alustajatele praktiline ülevaade ettevõtte loomisest, ülesehitamisest ja ettevõtluse võimalustest. Toetada õppijat, et tema äriidee vormistada reaalseks ja toimivaks äriplaaniks. Anda ettevõtjale kasulikke ja praktilisi teadmisi teenuse- ja tootearenduse, turunduse, turu ja finantsarvestuse valdkondades, et toetada loodava ettevõtte arengut ja kasvatada ettevõtja võimalusi.

Käsitletavad teemad

  1. PÄEV

 • Sissejuhatus ettevõtlusesse, ettevõtluse olemus, ettevõtjaks olemise kasu ja võimalused, ettevõtja olemus ja rollid. (2 ak t)
 • Ettevõtlusvormid, ettevõtte omanikud ja juhatus, ettevõtte registreerimine. (2 ak t)
 • Äriidee, selle leidmine, arendamine ja hindamine. (1.5 ak t)
 • Äriplaan, vormid, koostamise alused, struktuur. Ärimudel. (2.5 ak t)
 • 2. PÄEV

 • Turg, sihtrühmad, turuosa, sihtklient ja tema tundmine. (2 ak t)
 • Konkurentsianalüüs, strateegiad, konkurentsieelis, konkureerivad tooted. (2 ak t)
 • Väärtuspakkumine, teenindamise disain, toode/teenus, toote omadused ja kliendi ootused tootele, tootmine, protsessid ja jõudlus. Hinnakujundus. (4 ak t)
 • 3. PÄEV

 • Protsesside juhtimine. Personali vajadus ja tööjaotus, tööõigus ja tööohutus. (3 ak t)
 • Turundus. Turunduse mõiste ja turunduskava. Turunduskanalite valik. (3 ak t)
 • Riskide analüüs. (1 ak t)
 • Ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused. (1 ak t)
 • 4. PÄEV

 • Raamatupidamise algteadmised, tasuvuspunkt. Raamatupidamise korraldus, maksud, maksusoodustused. (3 ak t)
 • Finantsprognoosid. (3 ak t)
 • Enamlevinud vead äriplaanides. (1 ak t)
 • Küsimused ja vastused. (1 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab koostada realistlikku äriplaani
 • On kursis põhiliste alustava ettevõtja toetusmeetmetega
 • Oskab analüüsida kliendi ootuseid ja disainida loodava ettevõtte väärtuspakkumuse kliendile
 • Oskab kujundada oma toote või teenuse ja analüüsida selle tugevusi
 • Oskab planeerida vajalikke protsesse ja personalivajadust
 • Oskab läbi viia turuanalüüsi, kliendianalüüsi ja omandab baasteadmised turunduses
 • Oskab prognoosida ettevõtte tulusid ja kulusid
 • On kursis ettevõtlusega seotud seadusandlusega, sh maksualased
 • Mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud võimalusi ning riske

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul, kui on osaletud vähemalt 80% interaktiivsest koolitusest, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud iseseisva töö projekt (äriplaan). Muul juhul väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

56 akadeemilist tundi (32 ak t interaktiivne koolitus põimitud praktiliste ülesannetega, 24 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid

Jäin väga rahule, meeldis lihtne ja loogiline ülesehitus ja väike õppegrupp!

Vali sobiv koolituse aeg

3.-24. sept. 2024
Online koolitus
750€ +km
1.-29. okt. 2024
Online koolitus
750€ +km
5.-26. nov. 2024
Online koolitus
750€ +km
3.-17. dets. 2024
Online koolitus
750€ +km

Обратная связь