Sihtgrupp

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub varasem kogemus või kellel on vähene kokkupuude programmeerimisega, kuid soov sellega tõsisemalt algust teha. Oodatud on samuti kõik teised, kel soov heita pilk programmeerijate salajasse maailma ja seeläbi mõista tarkvara loomise nüansse. Näiteks tootejuhid, peakasutajad, testijad. Kursuse jaoks piisab arvuti tavakasutaja tasemest ning inglise keele oskusest kõnekeeles. Kursus ei eelda eelteadmisi tarkvaraarendusest.

Koolitajad

Ülari Ainjärv
Ülari Ainjärv
Ringa Rooteman
Ringa Rooteman
Käesolev koolitus on 12 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari programmeerimisest ja tarkvaraarendusest laiemalt.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Anda praktilised algteadmised programmeerimisest Python keeles. Selleks, et jätkata programmeerimise õpinguid, alustada tööd juunior arendajana mentori käe all või kasutada programmeerimise baasoskusi oma igapäevatöös (tarkvara tellimisel, tootejuhtimisel või oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks).

Käsitletavad teemad

  1. Sissejuhatus

  Mis on programmeerimine ja programmeerimisealased mõisted. Algoritm ja algoritmide esitamine. Tutvumine arenduskeskkonnaga (IDE). Esimese lihtsama programmi kirjutamine.

  2. Programmeerimise alused

  Andmed ja andmetüübid. Muutujad, muutujale väärtuse omistamine. Arvulised muutujad, elementaarsed tehted ja operaatorid (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja jagamine jäägiga). Sisend ja väljund käsurealt. Avaldised. Tekstilise väärtusega muutujad (sõned) ja levinumad operatsioonid. Tõeväärtusega muutujad. Tingimuslaused (mitmeharuline ja mitmeosaline, tingimuslause tingimuslause sees, loogilised tehted ja avaldised). Teisendused andmetüüpide vahel. Järjendid. Tsüklid. Kahemõõtmeline järjend ja maatriks. Juhusliku olukorra tekitamine, juhuslik arv. Funktsioonid, rekursiivsed funktsioonid. Teegid.

  3. Arendusprotsess ja arenduse elutsükkel

  4. Objektorienteeritud programmeerimine

  OOP paradigma. Põhimõisted klass, objekt ja isend. Tehnikad, pärilikkus ja polümorfism.

  5. Kasutajaliides ja andmevahetus

  Mis on kasutajaliides? Andmete lugemine failist ja faili kirjutamine (.csv, .txt). Andmete lugemine veebist.

  6. Veebirakendused

  Veebiraamistikud (Flask). Esimese veebirakenduse kirjutamine. Veebilehtede aadressid ja aadressiparameetrid. Veebilehe mallid ja andmete kuvamine veebilehel. Staatilised ressursid (CSS). Veebirakenduse avalikustamine

  7. Versioonihaldus ja koodihoidla (Git)

  8. Ülesanded (~10 tk)

 • NB! Iga kursusel osaleja saab personaalse ligipääsu kursuse materjalidele Google Drives ning näidiskoodile GitHubi või GitLabi keskkonnas. Igal kursusel on oma grupp Slackis operatiivse info jagamiseks ning üksteise abistamiseks.
 • Koolitusel osalemise eelduseks peab osaleja ise omama järgnevaid töövahendeid: arvuti või sülearvuti (Windows 10, Mac OS või Linux), millele on paigaldatud või paigaldatakse veebi vahendusel koolituse käigus järgmised tarkvarad: Python, IntelliJ PyCharm Community Edition.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Saab aru arendusprotsessist ja elutsüklist ning omab ülevaadet erinevatest programeerimisalastest terminitest ja arendusmetoodikatest
 • Oskab lugeda ja esitada lihtsamaid algoritme programmeerijatele arusaadavas vormistuses
 • Tunneb programmeerimise töövahendeid ning oskab kirjutada lihtsamaid programme
 • Suudab hinnata programmeerimise töö keerukust ja lihtsamate tööde mahtu
 • Oskab töötada andmetega neid hankides, töödeldes ja talletades ning seda oskust on tal võimalik kasutada oma lihtsamate igapäevatöö rutiinide automatiseerimiseks

Tunnistus

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul kui kursuse käigus hinnatud õpiväljundid on saavutatud. Hindamismeetoditena kasutatakse praktilise töö ja harjutuste sooritamist. Kui õpiväljundeid ei suudeta täies mahus saavutada väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

82 akadeemilist tundi (60 ak t auditoorset tööd, 22 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus