Koolitajad

Ringa Rooteman
Ringa Rooteman
Ülari Ainjärv
Ülari Ainjärv

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub varasem või kellel on vähene kokkupuude programmeerimisega, aga soov sellega tõsisemalt algust teha. Oodatud on ka kõik teised kel soov heita pilk programmeerijate salajasse maailma ja seeläbi mõista tarkvara loomise nüansse, näiteks tootejuhid, peakasutajad, testijad. Kursus ei eelda eelteadmisi tarkvaraarendusest.

Käesolev koolitus on 12 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari programmeerimisest ja tarkvaraarendusest laiemalt.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Anda praktilised algteadmised programmeerimisest Java või Python keeles, et jätkata programmeerimise õpinguid, alustada tööd juunior arendajana või kasutada programmeerimise baasoskusi oma igapäevatöös (tarkvara tellimisel, tootejuhtimisel või oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks).

Käsitletavad teemad

  1 Sissejuhatus

  1.1 Mis on programmeerimine? Mõisted

  1.2 Algoritm ja algoritmide esitamine

  1.3. Programmeerimiskeeled (täpsemalt kas Java või Python)

  1.4. Mis on arenduskeskkond (IDE)?

  1.5. Esimene programm "Hello World!"

  2 Programmeerimise alused

  2.1. Andmed ja andmetüübid

  2.2. Muutujad, muutujale väärtuse omistamine

  2.3. Arvulised muutujad, elementaarsed tehted ja operaatorid (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine ja jagamine jäägiga)

  2.4. Sisend ja väljund käsurealt

  2.5. Avaldised

  2.6. Tekstilise väärtusega muutujad (sõned), nende meetodid (Java) ja levinumad operatsioonid

  2.7. Tõeväärtusega muutujad

  2.8. Tingimuslaused (mitmeharuline ja mitmeosaliine tingimuslause, tingimuslause tingimuslause sees, loogilised tehted ja avaldised)

  2.9. Teisendused andmetüüpide vahel

  2.10. Järjendid (Python), massiivid ja kollektsioonid (Java)

  2.11. Tsüklid

  2.12. Kahemõõtmeline järjend ja maatriks (Python)

  2.13. Juhusliku olukorra tekitamine, juhuslik arv

  2.14. Funktsioonid (Python) ja meetodid (Java) (parameetrid ja tagastusväärtus)

  2.15. Rekursiivsed funktsioonid

  2.16. Teegid

  3 Programmeerimise aluste kordamine

  4 Arendusprotsess ja arenduse elutsükkel

  5 Objektorienteeritud programmeerimine

  5.1. OOP paradigma

  5.2. OOP põhimõisted klass, objekt ja isend

  5.3. OOP tehnikad pärilikkus ja polümorfism

  6 Kasutajaliides ja andmevahetus

  6.1. Mis on kasutajaliides?

  6.2. Andmete lugemine failist ja faili kirjutamine (.csv, .txt)

  6.3. Andmete lugemine veebist

  7 Veebirakendused

  7.1. Veebiraamistikud (Flask)

  7.2. Esimene veebirakendus "Hello World!"

  7.3. Veebilehtede aadressid ja aadressiparameetrid

  7.4. Veebilehe mallid ja andmete kuvamine veebilehel

  7.5. Staatilised ressursid (CSS)

  7.6. Veebirakenduse avalikustamine

  8. Versioonihaldus ja koodihoidla (Git)

  9. Ülesanded (~10 tk)

  Iga kursusel osaleja saab personaalse ligipääsu kursuse materjalidele Google Drives ning näidiskoodile GitHubi või GitLabi keskkonnas. Igal kursusel on ka oma grupp Slackis operatiivse info jagamiseks ning üksteise abistamiseks.

  Töövahendid

  Arvuti (Windows 10, Mac OS, Linux), millele on paigaldatud või paigaldatakse kursuse käigus järgmised tarkvarad:

  • OpenJDK JDK 16 (Java);

  • IntelliJ IDEA Community Edition (Java);

  • Python 3.9 (Python);

  • IntelliJ PyCharm Community Edition (Python).

Mida oskab koolituse läbinu?

 • saab aru arendusprotsessist ja elutsüklist ning omab ülevaadet erinevatest arendusmetoodikatest
 • oskab lugeda ja esitada algoritme programmeerijatele arusaadavas vormistuses
 • tunneb programmeerimise töövahendeid ning oskab kirjutada lihtsamaid programme valitud (Java, Python) programmeerimiskeeles
 • suudab hinnata programmeerimise töö mahtu ja keerukust
 • oskab töötada andmetega neid hankides, töödeldes ja talletades ning seda oskust on tal võimalik kasutada oma igapäevatöö rutiinide automatiseerimiseks

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

82 akadeemilist tundi (60 ak t auditoorset tööd, 22 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside