Sihtgrupp

Ettevõtete ja avaliku sektori spetsialistid, kellel on soov ja eeldused arendada või täiendada IT ärianalüütiku oskusi, eesmärgiga pakkuda täiendavat tuge ja kompetentsi oma organisatsiooni digiteenuste arendamisega tegelevatele meeskondadele. Koolitusel osalemise eelduseks ei ole infotehnoloogia-alane haridus või töökogemus. Koolitus sobib alustavatele tarkvaraanalüütikutele kui ka nendele, kes alles kaaluvad seda elukutset valida ning proovida. Sobib ka projekti- tiimi, - ja tootejuhtidele, kes soovivad oma ärianalüüsi ning tootehalduse oskusi täiendada ja paremini mõista IT ärianalüütiku töö sisu.

Koolitajad

Raul Ennus
Raul Ennus
Sandra Suviste
Sandra Suviste
Einar Koltšanov
Einar Koltšanov
Helen Selirand
Helen Selirand
Mihkel Lauk
Mihkel Lauk
Saale Truu
Saale Truu
NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Koolitusprogrammi eesmärk on anda baasoskused IT ärianalüüsi läbiviimiseks.

Käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus, kursuse ülevaade
 • Digiteenuste ja laiemalt tarkvaraprojektide algatamise ning läbiviimise kriitilised põhimõtted ja eeldused
 • Tarkvaraprojekt kui muudatus – sissejuhatus muudatuste juhtimisse ja tehnoloogia kasutuselevõttu (digitaliseerimine)
 • Ärianalüütiku rolli olemus ja vastutus ning positsioon tarkvaraprojektis
 • Intervjuude ja töötubade läbiviimine
 • Kasutuslood (use case, user story) ja nende koostamine
 • Töödehaldustarkvara abil töö tõhustamine
 • Nõuetele vastavuse kontrollimine
 • Analüütiku töö esitlemine
 • Äriprotsesside kaardistamine ja modelleerimine ning graafiline kujutamine
 • Äriprotsesside parendamine
 • Agiilse arenduse baaspõhimõtted
 • MVP ja kõndiva skeleti koostamine
 • Tootejuhtimise põhimõtted, tööde prioritiseerimine, ulatuse juhtimine
 • Äridisain ja teenusedisain
 • Lihtsad ärimudeli disainimise viisid
 • Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain?
 • Prototüüpimine – teooria ja praktika
 • Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest
 • Prototüübi loomine
 • Kursuse kokkuvõtmine

Mida oskab koolituse läbinu?

 • mõistab ärianalüütiku tööks vajalikke eelduseid ja oskuseid
 • oskab analüüsida ja kirjeldada ärilist vajadust
 • oskab analüüsida IT projekti tasuvust
 • teab ja mõistab erinevate vajaduste kaardistamisviiside (nt intervjueerimine, töötubade läbiviimine jmt) eripärasid
 • mõistab protsesside ja info liikumise kaardistamise ning parendamise olemust
 • tunneb kaasaegseid tarkvaraarenduse põhimõtteid
 • oskab defineerida projekti ulatuse ja minimaalse töötava toote (minimal viable product)
 • oskab kirjeldada kasutajaseigad (user stories) ja aktsepteerimiskriteeriumid (acceptance criteria)
 • teab, kuidas luua prioriseerimise reeglid ja töid prioriseerida
 • teab, kuidas kasutada töödehaldustarkvara
 • oskab luua lihtsaid prototüüpe
 • oskab analüütiku töötulemusi esitleda

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tunnistus. Seda juhul, kui on osaletud vähemalt 80% auditoorsest koolitusest, mis on põimitud praktiliste ülesannetega ja on kaitstud iseseisva töö projekt. Muul juhul väljastatakse tõend.

Koolituse kestus

50 ak t (millest auditoorne töö 40 ak t, iseseisev töö 10 ak t)

Hind sisaldab

Auditoorne koolituse praktiliste ülesannetega ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

14. okt.-15. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
1200€ +km

Tagasiside

Veel koolitusi sarnasel teemal

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus