Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud tarkvarakonsultandid, tootejuhid, juunior analüütikud, IT projektijuhid, tarkvara müügikonsultandid ja kõik teised, kes on oma organisatsioonis tegelemas äriprotsesside uuendamisega, kas siis uue IT-lahenduse arendamisega seoses või muudel põhjustel, ning tahavad õppida, kuidas äriprotsessi üles joonistada, analüüsida ja reorganiseerida.

Koolitajad

Sandra Suviste
Sandra Suviste

Eesmärk

Anda osalejale teadmised äriprotsessi analüüsist ja protsessi graafilisest kujutamisest BPM notatsiooni abil ning oskused joonistada lihtsamat äriprotsessi Bizagi Modeler töövahendiga.

Käsitletavad teemad

  1. Sissejuhatus

  2. Äriprotsess

 • definitsioon, näited, komponendid
 • kaardistatava protsessi piiritlemine
 • protsessi dekompositsioon
 • 3. Äriprotsessi graafiline kujutamine

 • BPM notatsioon (sümbolid; protsessijoonise lugemine)
 • praktiline osa: protsessi iseseisev joonistamine (lektori tagasiside)
 • head tavad
 • 4. Kokkuvõte; küsimused-vastused

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb protsessianalüüsi põhimõtteid
 • Oskab lugeda BPMN standardile vastavaid protsessiskeeme ning kasutada Bizagi Modeler töövahendit protsesside dokumenteerimisel
 • Teab äriprotsesside modelleerimise häid tavasid

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

4 ak t

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega ja elektroonilised õppematerjalid

Vali sobiv koolituse aeg

13. apr. 2023
Online koolitus
136€ +km

Testimonials