Eesmärk

Koolituspäeva üldine eesmärk on arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Koolituse läbinud osalejal on baasteadmised ettevõtlikkusest ja selle rakendamise võimalustest organisatsioonis.

Käsitletavad teemad

  • Koolitusel keskendutakse ettevõtlikkuse teemale. Ettevõtlikkus kui isiksuseomadus, käitumine ja hoiak - kuidas seda endas arendada?
  • Ettevõtlikuks tegutsemiseks vajalikud alapädevused ja nende arendamine.
  • Omandatakse teadmised ja oskused, kuidas arendada ettevõtlikkust iseendas, et olla ka ettevõtte siseselt ettevõtlik ja lahendustele orienteeritud ning seeläbi tuua ettevõttele kasu.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab vajadust õppida, muutuda ja kohaneda muutunud oludega, seejuures näidates üles isiklikku initsiatiivi
  • Oskab hinnata enda eeldusi ja võimalusi olemaks ettevõttes ettevõtlikum
  • Algatab, kavandab ja viib ellu organisatsiooni jaoks vajalikke tegevusi lähtudes iseenda eeldustest ja oskustest ning keskkonna toetavatest ja piiravatest teguritest
  • Võtab vastu otsuseid ja tegutseb kindlameelsemalt, mõistes tegutsemiskeskkonna, situatsioonide ja protsesside mõju ja komplektsust
  • On teadlikum enesejuhtija

Обратная связь