Eesmärk

Juhtimise efektiivsuse tõstmiseks läbi tulemusliku delegeerimise. Ettevõtte meeskonnaliikmete oskuste arendamine. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised enda igapäevases töös ja tegevuses ettevõtte soovitud eesmärkide, samuti ka enda igapäevaelus. Vaimse tervise alase töökultuuri loomine oma meeskonnas.

Käsitletavad teemad

  • Töökohustuste delegeerimise põhitõed: mis on delegeerimine, delegeerimise eesmärgid, delegeerimise kasud ja vastuargumendid – küsitlus, grupi tööleht; juhtumi lahendamine – grupitööd; juhi roll; tulemuslik ja „Miks?“ mõtlemine; delegeerimisoskused – testime ennast – individuaalne tööleht
  • Strateegiad, mille abil teha õigeid delegeerimisotsuseid: sobiva delegeerimisviisi valimine
  • Kuidas olla kindel delegeerimise õnnestumises: mida delegeerida ja mida mitte; vajalike oskuste väljaselgitamine ja õige inimese leidmine; delegeerimisoskuste kontrollnimekiri, küsitlus individuaalne tööleht; töö üle andmine; delegeerimiseks valmistumine – individuaalne tööleht
  • Kuidas veenduda, et kõik sujub planeeritult: toetuse pakkumine; pöörddelegeerimisest hoidumine, selgus, millist initsiatiiv ootad – praktiline küsitlus; probleemide lahendamine; lahtilaskmine ja iseseisva mõtlemise innustamine
  • Lõpetatud ülesande vastuvõtmine: testi ennast – juhtumi analüüsid, grupitööd

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Oskab valida, milliseid tööülesandeid delegeerida
  • Oskab määrata ülesannet ja jälgida edusamme
  • Suudab lahendada delegeeritud ülesande juures tekkinud probleeme

Обратная связь