Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

MS Excel raamatupidajatele - baas- ja kesktase

16.09.2019
10:00 -16:35
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

170€+km
Lektor

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 
Lektor

Heidi Sild

Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert:  MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele,  Microsoft  Dynamics spetsialist,. Pedagoogiline kõrgharidus ja arvutikoolitaja alates 1997.a.

Programm on loodud Eesti Raamatupidajate Kogu ja Tallinna Arvutikooli koostöös.

Sihtrühm:
Raamatupidajad, MS Exceli alg- ja baastasemel kasutajad, kellel on vajadus luua lihtsamaid tabeleid, teha päringuid olemasolevates tabelites ja kasutada erinevaid Exceli funktsioone töö efektiivsemaks muutmiseks.

Eesmärgid:

 • Tabelarvutuse võlu avastamine! Saada selgeks Exceli tabelite loogika, kiirklahvid ja tööd kiirendavad nipid
 • Oskus kasutada õigesti ja efektiivselt raamatupidamises vajalikke tabelarvutuse tööriistu. Oskus hallata Exceli andmetabeleid, kasutada lihtsamaid Exceli funktsioone ja valemeid

Eelteadmised:
Üldine arvutikasutamise kogemus, hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus.

Sisu:

 • Sissejuhatus MS Excelisse
  • - tööraamat, tööleht, menüüd
  • - tabelite loogika ja reeglid, kuidas tabelis andmeid hoida ja töölehti nimetada?
 • Windows 10 omaduste kasutamine
  • - failihaldus, kus failid asuvad
  • - failide nimetamise kord, salvestamise võimalused, Exceli failide salvestusformaadid
  • - failide otsingusüsteem
  • - töö mitme aknaga, kahe kuvariga
 • Andmete märgistamine ja vormindamine
  • - aadressid: tabeli veerud, read, lahter, vahemikud
  • - hiirega liikumine ja märkimine
  • - kiirkorraldused, liikumine ja märkimine
  • - lahtrite kujundamine vormingutega
 • Andmetüübid
  • - andmetüüpide erinevad valikud
  • - erinevad andmetüübid (üldine, arv, valuuta, kuupäev, %, tekst, ...)
  • - andmetüüpide vormingu ja kujunduse vormingu erisused
  • - andmetüübi muutmine ja eemaldamine
 • Töö lahtritega
  • - andmeseeriad
  • - kiirtäitmine
  • - linkimine
  • - külmutamine
  • - peitmine
  • - grupeerimine
 • Kopeerimine, kleepimine
  • - lahtrite kopeerimine, kiirklahvid
  • - kopeerimise erinevad võimalused Paste Special
  • - veergude ja ridade lisamine, kustutamine, ümbertõstmine
 • Töö tabeliga
  • - Exceli arvutav tabel ja selle võimalused
  • - tabeli teisendamine andmepiirkonnaks
  • - töölehe kopeerimine uude tabelisse
  • - salvestamine uude formaati
 • Arvutused
  • - valemite sisestamise ja arvutuste loogika
  • - valemite kiirtäitmine
  • - suhteline ja absoluutne aadress
  • - arvutamine mitme töölehe piires
  • - valemite auditeerimine ja jälitamine
 • Funktsioonid
  • - SUMMA funktsiooni kasutamine
  • - abiinfo, targa abimehe, valemiriba kasutamine
  • - ümardamine (ROUND, MROUND, FLOOR, CEILING, ROUNDUP, ROUNDDOWN)
 • Lihtsamad statistilised funktsioonid
  • - Keskmise arvutamine (AVERAGE, AVERAGEA)
  • - väikseima ja suurima arvutamine (MIN ja MAX)
  • - andmete loendus (COUNT, COUNTA)
 • Analüüsivahendid, töö suurte andmetabelitega
  • - külmutamine, sorteerimine, filtreerimine, tingimustega filtrid
  • - vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest ja funktsiooniga SUBTOTAL
  • - andmete otsimine, asendamine ja lisamine
 • Lahtrite ja tabeli kujundamine
  • - värvide kasutamine, teksti ja lahtri värvid, raamjooned
  • - automaatsed kujundused, lahtri laadid
  • - tingimusvorming (Conditional Formatting)
 • Diagramm
  • - diagrammi koostamine ja täiendamine
 • Printimine
  • - erineva suurusega tabelite ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
  • - prindiala määramine, erinevad sätted (Print Area, Päised, Jalused)

Koolituse läbimisel osaleja oskab:

 • - luua ja kasutada erinevaid tabeleid kasutades selleks Exceli analüüsivahendeid
 • - kasutada lihtsamaid funktsioone
 • - kasutada väljavõtteid suurtest tabelitest
 • - saada aru teiste loodud tabelitest ning kasutatud funktsioonidest ja valemitest
 • - kasutada Exceli kiirklahve ja tööd kiirendavaid nippe
Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  tõend
Õppemaht:
7 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. 
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.