Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS (reaalajas): Arvutikasutuse algtase 1

01.01.2020
13:00 - 16:15
E-ÕPE

Lektor

Mario Raitar

Mario Raitaril on aastatepikkune kogemus töös inimeste ja arvutitega. Nii tööalasest kui ka isiklike projektide korraldamisest tingitud vajadusest on pidevaltjuurde õppinud ning koolitanud end. IT-valdkonna töökohtadel on saanud rakendada oma oskuseid ja teadmisi failihaldussüsteemi arendamisel ning tabelarvutusprogrammi spetsialistina hõlbustanud töö sujuvust ning loonud uusi lahendusi niiväikefirmadele kui ka rahvusvaheliselt tuntud ettevõtete jaoks. Isiklikus elus tunneb suurt huvi rakendusliku tehisintellekti, infoteaduste ja kaasaegsete kaugtöö meetodite vastu. On abivalmis ja tunneb suurt rahuldust hästi tehtud tööst ning oma teadmiste jagamisest. Usub, et praegu on just õige aeg ühendada oma haridus- ning IT-valdkonna kogemuste pagasid ning pakkuda algajatele arvutikasutajatele sõbralikku ning arengut soodustavat keskkonda baasoskuste omandamiseks.

Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Juhiste edastamiseks kasutame eelnevalt kokku lepitud ja kliendile sobivat lahendust (osaleja või mõne osaleja lähedase kontaktile: e-posti aadress, nutitelefonile sms, Facbooki vahendusel vms). Osalejal pole vaja luua kontot, edastame vestlustoa lingi ja salasõna. 

Keskkond võimaldab jagada oma veebikaamerat ja ekraani. Kohtumised leiavad aset kaugõppe veebiseminari formaadis meet.jit.si veebikeskkonnas. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti ja korralik Internetiühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudusel saab küsida küsimusi kirjalikult. Samuti on soovitatav kasutada kaamerat, et koolitaja saaks teiega paremini suhestuda. 

Koolitusel osalemise eelduseks on ainult see, et osaleja avaks arvuti ja veebilehitsejas lingi, kuhu sisestab salasõna. Sobib kui selle osa juures aitab mõni lähedane või näitab eelnevalt osalejale ette. Kindlasti tasub lähedasel lasta üle kontrollida, et kasutatava arvuti kõlarid, kaamera ja mikrofon töötavad korrektselt.

Paari nädalaga võimalik omandada arvutikasutuse algtase läbi pärastlõunaste optimaalse pikkusega õppesessioonide. Iga sessiooni järel saab osaleja koduse töö ülesande, mis katab sessiooni jooksul õpitut. Kodutööks antavate ülesannete maht on ~15 min. Kursusega kaasneb võimalus saada täiendavat abi meili teel või kokku lepitud ajal video- või tavakõne vahendusel.

Sihtrühm: Koolitus algajatele arvutikasutajatele.

Eesmärk: Algaja   arvutikasutaja   saab   baasoskused   töötamiseks   arvutiga   ning sissejuhatuse   tekstitöötlus-,   tabelarvutus-   ning   esitlusprogrammide kasutusse.

Koolitus toimub kuuel õppepäeval (00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020, 00.00.2020)

Käsitletavad teemad:
 • Arvuti   kasutamine,   operatsioonisüsteem
 • Failide   ja   kaustade   haldamine
 • Programmide   paigaldamine
 • Tekstitöötlus-   ja   tabelarvutusprogrammide   kasutuse   alused
 • Turvaline   käitumine   internetis
 • Viirusetõrjeprogrammid   ja   nende   toimimine
 • Otsingumootori   kasutamine
 • E-posti   loomine,   kasutamine   ja   haldamine
 • Eesti   e-riigi   teenused,   ID-kaardi   kasutamine,   digiallkirjastamine

Ajakava:
13:00-14:30 koolitus
14:30-14:45 paus
14:45-16:15 koolitus

Koolituse läbimisel osaleja saab kasutada arvutit töö- ja igapäevaelus:
 • koostades   ja   hallates   tekstidokumente,   kirju   ning   faile
 • teades   internetikasutamise   põhitõdesid
 • kasutades   e-posti,   videokõne   tarkvara,   ID-kaardi   teenuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (kui on edukalt tehtud kõik iseseisvad tööd)

Õppemaht: Kokku 26 akadeemilist tundi, e-loengu töö maht 24 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 2 akadeemilist tundi.

Iseseisev töö: igal päeval pärast koolitust kuni 15 min pikkune harjutus vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule.

Õppemeetod: reaalajas interaktiivne koolitus üle Interneti, arutelu, näited, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: online koolitusi, kodutöid, võimalust suhelda vajadusel koolitajaga ka väljaspool koolitusaega, elektroonilised õppematerjalid, viited lisamaterjalidele.

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.