Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Arvutikasutuse algtase 1 (vajadusel online)

01.01.2021
10.00 - 17.00
Tartu, Riia 35 (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

265 €+km
Lektor

Mario Raitar

Mario Raitaril on aastatepikkune kogemus töös inimeste ja arvutitega. Nii tööalasest kui ka isiklike projektide korraldamisest tingitud vajadusest on pidevaltjuurde õppinud ning koolitanud end. IT-valdkonna töökohtadel on saanud rakendada oma oskuseid ja teadmisi failihaldussüsteemi arendamisel ning tabelarvutusprogrammi spetsialistina hõlbustanud töö sujuvust ning loonud uusi lahendusi niiväikefirmadele kui ka rahvusvaheliselt tuntud ettevõtete jaoks. Isiklikus elus tunneb suurt huvi rakendusliku tehisintellekti, infoteaduste ja kaasaegsete kaugtöö meetodite vastu. On abivalmis ja tunneb suurt rahuldust hästi tehtud tööst ning oma teadmiste jagamisest. Usub, et praegu on just õige aeg ühendada oma haridus- ning IT-valdkonna kogemuste pagasid ning pakkuda algajatele arvutikasutajatele sõbralikku ning arengut soodustavat keskkonda baasoskuste omandamiseks.

Kolme päevaga on võimalik omandada arvutikasutuse algtase. Iga päeva järel saab osaleja koduse töö ülesande, mis katab sessiooni jooksul õpitut. Kodutööks antavate ülesannete maht on ~15 min. Kursusega kaasneb võimalus saada täiendavat abi meili teel või kokku lepitud ajal video- või tavakõne vahendusel.

PS! Koolitust on võimalik osta ka mooduli kaupa. Mooduli hind on 65 € + km. Sel juhul märkida registreerumisel lisainfo reale, et mis mooduleid soovite osta. Muul juhul arvestame, et soovite osaleda kogu koolitusel.


Sihtrühm: Koolitus algajatele arvutikasutajatele.

Eesmärk: Algaja   arvutikasutaja   saab   baasoskused   töötamiseks   arvutiga   ning sissejuhatuse   tekstitöötlus-,   tabelarvutus-   ning   esitlusprogrammide kasutusse.

Koolitus toimub kolmel õppepäeval (00.00.0000, 00.00.0000 , 00.00.0000)

Käsitletavad teemad:
 • Arvuti   kasutamine,   operatsioonisüsteem
 • Failide   ja   kaustade   haldamine
 • Programmide   paigaldamine
 • Tekstitöötlus-   ja   tabelarvutusprogrammide   kasutuse   alused
 • Turvaline   käitumine   internetis
 • Viirusetõrjeprogrammid   ja   nende   toimimine
 • Otsingumootori   kasutamine
 • E-posti   loomine,   kasutamine   ja   haldamine
 • Eesti   e-riigi   teenused,   ID-kaardi   kasutamine,   digiallkirjastamine
Täpsem ajaplaan:
1. päev
1. moodul - arvuti (komponendid ja tarvikud),  operatsioonisüsteem,  failide ja kaustade haldamine,  programmide      haldamine
2. moodul - MS Word, avaleht,  lisa, kujundus,  küljendus, viited,  läbivaatus, vaade, suvandid
2. päev
3. moodul - MS Excel, avaleht,  lisa, küljendus,  valemid, andmed,  läbivaatus, vaade, suvandid
4. moodul - MS Powerpoint, avaleht, lisa, kujundus, üleminekud, animatsioonid,  slaidiseanss, läbivaatus, suvandid
3. päev
5. moodul - MS Office kordamine ja harjutused, otsingumootor, turvaline käitumine internetis,                            viirusetõrjeprogrammid
6. moodul - e-post, loomine ja kasutamine, pilveteenuste kasutamine, ID-kaart, tarkvara ja kasutamine, e-riik

Kui on soovi saada veelgi täpsemat päevade plaani siis palun võtke meiega ühendust ja anname teile ülevaate täpsemast päevade sisust.

Koolituse läbimisel osaleja saab kasutada arvutit töö- ja igapäevaelus:
 • koostades   ja   hallates   tekstidokumente,   kirju   ning   faile
 • teades   internetikasutamise   põhitõdesid
 • kasutades   e-posti,   videokõne   tarkvara,   ID-kaardi   teenuseid

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tunnistus (kui on edukalt tehtud kõik iseseisvad tööd)

Õppemaht: Kokku 26 akadeemilist tundi, loengu töö maht 24 akadeemilist tundi, iseseisva töö maht 2 akadeemilist tundi.

Iseseisev töö: igal päeval pärast koolitust kuni 15 min pikkune harjutus vastavalt juhendmaterjalile ja loengus õpitule.

Õppemeetod: loeng, arutelu, näited, praktiline töö.

Koolituse hind sisaldab: koolitusi, kodutöid, võimalust suhelda vajadusel koolitajaga ka väljaspool koolitusaega, õppematerjalid, viited lisamaterjalidele, sülearvutit (kui on soov kasutada oma sülearvutit, siis palun anda sellest eelnevalt teada).

PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Õppekava rühm: Arvutikasutus
Õppesuund: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad