Eesmärk

Kahe koolituspäeva üldine eesmärk on arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. 1. koolituspäeva eesmärk on anda osalejale värbamisprojekti planeerimise ja kommunikeerimise oskus ning oskus luua värbamisprotsess, mille fookuses on positiivne kandidaadikogemus. 2.koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele efektiivse sihtotsingu läbiviimise oskus. Samuti sihtotsingust või avalikust konkursist saadud kandidaatidega töötamise oskus. Lisaks annab koolitus baasteadmised intervjuude läbiviimisest.

Käsitletavad teemad

  I päev: Töötajate värbamine ja valik

 • profiili, sihtgrupi ja konkurentide kaardistamine (sh koostöö värbava juhiga)
 • tulemusliku värbamisprotsessi ülesehitus (sh ajakava koostamine)
 • kandidaadikogemuse kujundamine
 • tööandja ja värbaja bränd värbamisprotsessis
 • kommunikatsiooni- ja värbamiskanalite valik
 • töökuulutuste koostamise praktikum
 • II päev: Töötajate värbamine ja valik II

 • sihtotsing (sh praktiline LinkedIn Recruiter Lite tööriista praktikum)
 • CV screening ehk kandidaatide analüüs
 • intervjuude praktikum
 • taustauuringud ja soovitajatega suhtlus
 • tagasiside andmine värbamisprotsessis
 • parimad praktikad ja levinuimad vead

Mida oskab koolituse läbinu?

 • 1 päeva koolituse tulemusel osaleja:
 • planeerib kandidaadikogemusele fokusseeritud värbamisprojekti,
 • valib värbamisprojektile sobivad kommunikatsiooni- ja värbamiskanalid,
 • loob kaasaegse ja kandidaadikeskse töökuulutuse.
 • 2 päeva koolituse tulemusel osaleja:
 • viib LinkedIn Recruiter Lite tööriista kasutades läbi efektiivse sihtotsingu,
 • oskab kontrollida ja analüüsida kandidaatidelt saadud infot,
 • lähtub värbamisprotsessis tagasiside andmisel kandidaadikogemusest.

Tagasiside