Eesmärk

Üldine eesmärk on arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Käsitletavad teemad

  • Töötajate arenguvajaduse hindamine.
  • Õpitsükkel. Motivatsioon õppida ja areneda.
  • Juhendajale ja mentorile vajalikud oskused ja hoiakud ning tegevuspõhimõtted.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • - Koolituse läbinud osalejal on baasteadmised ja -oskused töötajate juhendamisest ja mentorlusest ning rakendamise võimalustest organisatsioonis.

Tagasiside