Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised ellu enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning muidugi võimalusel eraelus. Innovatsiooni toetava süsteemi loomine ja tööriistad. Töövormid, mis aitavad lahendusi genereerida, aega säästa, vastandumist ja ideede kaotsiminekut vältida. Muutuste edukuse kriitiliste faktorite mõistmine ja oskuslik mõjutamine.

Käsitletavad teemad

  • Keskendumine tugevustele – isiklikele ja meeskonna – aitab üle saada stressist ja väljakutsetele julgelt otsa vaadata. Töövorm, mida saab edaspidi kasutada muutuste läbiarutamisel ja arvamuste kujundamisel
  • Inimese aju ja innovatsioon
  • Suured muutused ja pidev parendamine
  • OKR süsteem eesmärkide seadmisel. Kuidas innovatsiooni mõõta?
  • Töövormid innovatsiooniks; Tuckmani mudel – kaose etapp iga uuenduse puhul. Kuidas kaost ära kasutada?
  • Innovatsiooni eesmärkide seadmine
  • Sisekommunikatsioon, mis toetaks innovatsiooni

Tagasiside