Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. - Tehnikate valdamine konfliktsete olukordade juhtimiseks. - Isikliku “mina” kaitsmine, töövõime taastamine ja läbipõlemise vältimine. - Kontaktijuhtimise võtted ja fraasid konfliktisituatsioonis. - Enesekehtestamise ja mõjutamistaktikate tundmine, “ei” ütlemine. - Erinevate käitumistüüpide äratundmine ja enda suhtluse kohandamine.

Käsitletavad teemad

  • Meie loomulik vs professionaalne käitumine
  • Kuidas aidata iseennast: 10-kond taktikat iseenda „päästikutega“ toimetulekuks
  • Konflikti kiirabi. Tehnikad: Mängime läbi ühe situatsiooni, kus klient kogeb konflikti-emotsioone (piinlikkus, viha, kärsitus, ahastus). 10-kond tehnikat, millega on võimalik emotsioone vaigistada ja klient ümber suunata lahenduse e ratsionaalsesse faasi. Valime välja endale sobivad. Asetame need skeemile.
  • Pingutuse näitamine, lahendamine, järelkontroll
  • Kontakti juhtimine
  • Erinevad käitumistüübid

Tagasiside