Sihtgrupp

Koolitus on suunatud: alustavatele ettevõtjatele, ettevõtte innovatsioonijuhtidele, start-up ettevõtte juhtidele, arendusjuhtidele, kui ka kõikidele neile, kes on huvitatud tulevikutrendide analüüsist, andmete kogumise meetoditest (innovatsioonieksperimendid) ja uute ärivõimaluste avastamisest.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

* vajad lisainfot ja kinnitust, et Sinu idee(d) on väärt elluviimist;
* tegutsed piiratud ressursside tingimustes ja ebaõnnestunud projektideks on eelarves vähe ruumi;
* soovid uusi projekte ellu viies toetuda faktidele, mitte arvamustele, et vähendada riski ebaõnnestuda;
* andmetel põhinev argumentatsioon on Sinu jaoks oluline;
* soovid innovatsiooniprotsessi ja –mõttelaadi muuta lihtsate vahenditega enda ettevõttes sama tavapäraseks kui seda on raamatupidamine.

Pea kõik muutuste juhtimisega kokku puutuvad inimesed on käesoleval ajal erakordselt suure surve all – piiratud ressurssidega tuleb kiirelt leida uusi lahendusi uutele probleemidele. Käesolevasse koolitusse on kompaktselt pakendatud praktilised protsessid ja tööriistad, mis võimaldavad muutuste juhtidel süsteemselt läheneda innovatsioonile, valideerida uusi ideid ja võimalikke lahendusi, et edu ei oleks juhuslik.

Eesmärk

Koolitaja loob keskkonna, kus iga õppija saab kogemusliku tunnetuse mitmekesistest innovatsioonieksperimentidest ja innovatsiooniprotsessist tervikuna. Õppija saab praktilise kogemuse nii koolitaja poolt ettevalmistatud näidiskaasuste põhjal kui ka ise eksperimente disainides. Auditoorse töö vahepeal on võimalik disainitud eksperimendid reaalses keskkonnas kodutööna valideerida. Kogutud andmed võimaldavad teha edasisi juhtimisotsuseid konkreetse projekti elluviimiseks.

Käsitletavad teemad

 • I moodul 8 ak t
 • 1. Tutvumine – kes ma olen, kes on meie koolituse osalejad – taust, eesmärgid, ootused koolitusprogrammile.

  2. Koolitusprogrammi tutvustus, teooria, terminid, koolituse eesmärk, õpiväljundid.

  3. Teooria ja taust - Startup, innovatsioon, innovatsioonieksperimendid

  4. Teambuilding (tutvumine, team-building, koos otsida näiteid ärimudeli innovatsioonist ja tulemustest)

 • II moodul 8 ak t
 • 5. 24 innovatsioonieksperimenti ja tööriistad nende kasutamiseks

  6. Näidiskaasused turu analüüsimiseks

  7. Tulevikutrendid ja industriaalrevolutsioonid

  8. Tiimitöö – kaasuste analüüs – vali startup – nende UVP, probleem, lahendus, turg, konkurendid

 • III moodul 8 ak t
 • 9. Mõõdikud – TAM-SAM-SOM, konversioon, konkurendid, CAC, CLV, ebaõnnestumise põhjused

  10. Tiimitöö – vali ebaõnnestunud startup, analüüsi – miks.

  11.Tiimitöö – vali startup, kes on teinud pivoti – miks, mis muutus, mis olid tulemused.

  12. Näited Eesti startup kogukonnast, innovatsioonist, ärimudelitest, pivotitest

 • IV moodul 8 ak t
 • 13. Vestlusring – mida oleme seni õppinud, kas keegi on mõnda tööriista kasutanud?

  14. Kodutöö kirjeldus, küsimused, alustame töölehtede täitmisega

  15. Probleemi-lahenduse töölehtede täitmine, valimi koostamine

  16. Töölehtede esitlused, tagasiside, analüüs, kodutöö andmine

 • V moodul 8 ak t
 • 17. Valideerimistulemuste esitlused, analüüs, tagasiside

  18. Valideerimistulemuste esitlused, analüüs, tagasiside

  19. Kuldvillak.

  20. Kokkuvõte, kordamine, tunnistused.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab õppija innovatsiooniprotsessi, kontseptsiooni ja –eksperimente
 • Tunneb start-up'i terminit ja erisusi ning sarnasusi innovatsiooniprotsessiga
 • Oskab disainida uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks innovatsioonieksperimente
 • Oskab koguda andmeid uute probleemide ja lahenduste valideerimiseks, neid analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel
 • Oskab eksperimentide abil tuvastada uusi ärivõimalusi ja trende
 • Oskab kasutada vähemalt 20 uut tööriista, mille abil andmeid koguda, analüüsida ja otsuseid teha
 • Mõistab tähtsamaid mõõdikuid andmete analüüsimisel skaleeritavate ärimudelite puhul

Koolituse kestus

50 akadeemilist tundi (40t auditoorset tööd, 10t iseseisvat tööd)
Sisekoolitus

Koolituse kestus

50 akadeemilist tundi (40t auditoorset tööd, 10t iseseisvat tööd)

Tagasiside