Sihtgrupp

Erasektori juhid, keskastme juhid, innovatsioonijuhid, arendusjuhid.

Eesmärk

Anda igale õppijale kogemuslik tunnetus, kuidas protsesside või toodete digitaliseerimist innovatsioonieksperimentide abil läbi viia. Pea iga uue toote või teenuse oluline komponent on tänapäeval „digi“. Koolitusel käsitletakse mitmekesiseid innovatsioonieksperimentide ja innovatsiooniprotsessi tervikuna. Ka innovatsioonieksperimendid viiakse läbi kõik digitaalsete tööriistade abi. Õppija saab praktilise kogemuse nii koolitaja poolt ettevalmistatud näidiskaasuste põhjal kui ka ise eksperimente disainides. Auditoorse töö vahepeal on võimalik disainitud eksperimendid reaalses keskkonnas kodutööna valideerida. Kogutud andmed võimaldavad teha edasisi juhtimisotsuseid konkreetse projekti elluviimiseks.

Käsitletavad teemad

 • Kuidas valideerida äriprobleemi ja võimalikku lahendust?
 • Kuidas leida tulevikutrendide seast uus suund ja jätkusuutlik ärimudel?
 • Kuidas kogutud andmeid analüüsida?
 • Millisesse uuendusse investeerida aega ja raha ja miks?
 • Mis on vahet startupi protsessil, teadus- ja arendustegevusel, tootearendusel ja innovatsiooni protsessil?
 • Kaasuste analüüs reaalsete andmetega
 • Kuidas seda kõike teha digitaalsete tööriistade abil, mis on kõigile kättesaadavad?

Mida oskab koolituse läbinu?

 • mõistab õppija innovatsiooniprotsessi, kontseptsiooni ja –eksperimente
 • oskab kasutada kogu innovatsiooni ja digitaliseerimise protsessi läbiviimiseks digitaalseid tööriistu
 • tunneb startupi terminit ja erisusi ning sarnasusi innovatsiooniprotsessiga
 • mõistab digitaliseerimise võimalusi ja oskab neid innovatsiooniprotsessi kaasata
 • oskab disainida uute äriprobleemide ja lahenduste valideerimiseks innovatsioonieksperimente
 • oskab koguda andmeid uute äriprobleemide ja lahenduste valideerimiseks, neid analüüsida ja teha argumenteeritud juhtimisotsuseid muudatuste elluviimisel
 • oskab eksperimentide abil tuvastada uusi ärivõimalusi ja trende
 • oskab kasutada vähemalt 20 uut tööriista, mille abil andmeid koguda, analüüsida ja otsuseid teha
 • mõistab tähtsamaid mõõdikuid andmete analüüsimisel ärimudelite puhul

Koolituse kestus

24-50 ak t

Tagasiside Anu koolitustele: „Meie ettevõttes kipuvad protsessid võtma väga kaua aega. Värskendav on kohtuda inimesega, kes õpetab, et saab teisti. Väga tõsiselt pani mõtlema Anu protsessi kaardistamine, kus meeskond suunati analüüsima, et kas see, mida me peame probleemiks on tegelikult probleem. Tihti ongi nii, et lahendame omast arust mingit probleemi ja imestame, et miks ikka midagi ei muutu. Või hoopis mitu uut probleemi tuleb asemele. Tihti on tõde selles, et tegelik probleem jäi välja selgitamata.“; „Anu on väga kirglik ja energiline selles, mida ta teeb.“; „Kui alustasime oli meie mentor Anu. Ta rääkis meile analüüsidest, joonistest ja erinevatest validatsioonidest, mida peame tegema, et veenduda, et pakume täpselt seda, mida inimesed vajavad ja et see tõesti toimib. Tol ajal tundus kõik see liiga palju. Me arvasime, et oleme kõik oma peas aru saanud. Nüüd - 3 aastat hiljem tänan Anu kogu südamest, et ta viisakalt meid kõiki õigeid samme ja analüüse sundis tegema. Vastasel juhul oleks idee ikkagi ainult meie peas.“

Sisekoolitus

Koolituse kestus

24-50 ak t

Tagasiside