Koolitajad

Hegle Sarapuu-Johanson
Hegle Sarapuu-Johanson
Katri Selg
Katri Selg
Mari-Ell Mets
Mari-Ell Mets
Helen Kirs
Helen Kirs
Darja Prants
Darja Prants

Sihtgrupp

Ettevõttete ja organisatsioonide spetsialistid, projektijuhid, tootejuhid ning kesktaseme juhid, kelle ülesandeks on viia läbi teenuste digitaalseks ümberkorraldamine või tarkvaraarendusprojekte. Eelteadmisi koolitusel osalemiseks ei ole, eelnev töökogemus tarkvaraarendusega seoses tuleb kasuks.

Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Muudatused maailma majanduses on kaasa toonid vajaduse muuta paljudes organisatsioonides teenuste pakkumise ning teeninduse põhimõtteid. Suur osa nendest vajadustest on võimalik lahendada läbi teenuste digitaliseerimise. Käesolev koolitus on 10 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari teenusedisaini, prototüüpimise, äridisaini ja tarkvara-arenduse protsesside läbi viimisest keskmise suurusega ettevõttes. Õppetöö toimub MS Teams keskkonnas.

Käsitletavad teemad

  1. Kliendiuuring ja konkurentide kaardistus

  Miks ja kuidas viia läbi kliendiuuringut. Erinevad viisid informatsiooni kogumiseks ning analüüsimiseks. Lihtsa konkurentsianalüüsi teostamine. (5 ak t)

  2. Teenusedisain

  Mis on disainmõtlemine ja teenusedisain? Miks ja kuidas koostada teenusplaani? Ettevõttesiseste mõttetalgute ja töötubade korraldamine. (5 ak t)

  3. Äridisain

  Lihtsad ärimudeli disainimise viisid. Erinevad ärimudeli komponendid. (5 ak t)

  4. Äriprotsesside analüüsimine ja kirjeldamine

  Kuidas modelleerida ja kirjeldada ettevõtte äriprotsesse. (5 ak t)

  5. Veebipõhise teenuse kirjeldamine (lähteülesande loomine)

  Kuidas luua väiksema infosüsteemi visiooni ning koostada sellest tarkvara-arenduseks lähteülesanne. (5 ak t)

  6. Prototüübi loomine ja valideerimise viisid

  Mis on prototüüp? Hea kasutatavusega infosüsteemi põhimõtted. Kasutajaliidese komponendid. Prototüübi loomine töötoana. Prototüübi valideerimise viisid. (5 ak t)

  7. Prototüübi loomine digitaalses keskkonnas.

  Ülevaade erinevatest digitaalse prototüübi loomise vahenditest. Digitaalse prototüübi loomine. Kuidas koguda prototüübile tagasisidet. (5 ak t)

  8. Kasutatavuse ja ligipääsetavuse testimine

  Mis on kasutatavuse testimine? Kasutatavuse testimise planeerimine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine. (5 ak t)

  9. Kuidas veebilahendusi arendatakse

  Milline on väiksema infosüsteemi arendamise protsess? Milline näeb välja projekt igapäevaelus? Kuidas hinnatakse projekti maksumust? (5 ak t)

  10. Loodud süsteemi kasutusele võtmine

  Mis võib tarkvaraprojektis valesti minna? Kuidas võetakse loodud süsteemi kasutusele? Kuidas viiakse ettevõttes muudatusi ellu? Viga või täiendav arendus? Kuidas pakkuda kasutajatele tuge? (5 ak t)

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Koolituse läbija on iseseisvalt võimeline planeerima ja läbi viima ettevõttes teenuste digitaliseerimise protsessi koos tarkvaraarenduse partneriga. Samuti kaasama ettevõtte teisi liikmeid igas etapis.

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

50 akadeemilist tundi (40t auditoorset tööd, 10t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside