Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud osalema kõik, kes soovivad ennast arendada tehisintellekti tööriistade kasutamise osas.

Koolitajad

Jaanus Kikas
Jaanus Kikas
Tehisintellekti (AI) areng pakub töötajatele uusi võimalusi oma igapäevatöö efektiivsemaks muutmiseks ja konkurentsivõime säilitamiseks. Koolitus keskendub AI rakendamisele igapäevatöös, tutvustades AI põhimõisteid, võimalusi, ohte ning selle kasutamist tööprotsesside optimeerimiseks.

Osalejad õpivad looma ja kasutama standardseid tööprotseduure (SOP) tehisintellekti abil, et vähendada töökoormust, suurendada produktiivsust ja saavutada paremaid tulemusi. Samuti käsitletakse efektiivset suhtlust AI süsteemidega.

Koolitusel keskendutakse ChatGPT praktilisele kasutamisele erinevates valdkondades, nagu teksti- ja sisuloome, projektide ettevalmistamine ja turundustegevused. Osalejad omandavad oskused AI abil tekstide, dokumentide loomiseks ja analüüsimiseks.

Lisaks õpitakse kasutama AI tööriistu igapäevatöös töökoormuse vähendamiseks ja konkurentsivõime tagamiseks. Käsitletakse ka efektiivset koosolekute korraldamist, suhtluse optimeerimist, projektide ja äriplaanide ettevalmistamist, virtuaalsete assistentide loomist ning AI tööriistade kasutamist ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Koolituse lõpuks on osalejad omandanud praktilised oskused AI tööriistade kasutamiseks, mis aitavad neil tõsta produktiivsust, parandada tulemusi ja püsida konkurentsis kiiresti arenevas töömaailmas.

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele praktilised oskused ja teadmised tehisintellekti (AI) rakendamise kohta nende igapäevatöös. Koolitus keskendub mitmesugustele AI rakendustele, tutvustades põhimõisteid, võimalusi ja ohte, samuti selle kasutamist tööprotsesside optimeerimiseks.

Käsitletavad teemad

 • 1. päev:
 • Sissejuhatus tehisintellekti ja selle rakendustesse, võimalused ja ohud

  SOP / protsesside loomine ja kasutamine oma tegevuste optimeerimiseks tehisintellekti abiga

  Suhtlus tehisintellekti süsteemidega: Kuidas efektiivselt suhelda tehisintellekti süsteemidega, sealhulgas küsimuste esitamine ja käskluste andmine, et süsteemid vastaksid soovitud viisil

 • 2. päev:
 • 1. päeva teemade kordamine ja praktiliste tegevustega ja nende tegevuste hindamine

  Tehisintellekti tehnoloogiate rakendamine: Keskendutakse ChatGPT praktilisele kasutusele erinevates valdkondades, nagu teksti- ja sisuloomes ja turundustegevustes

  Tekstide ja dokumentide loomine tehisintellekti abil

 • 3. päev:
 • 2. päeva teemade kordamine praktiliste tegevustega ja nende tegevuste hindamine

  Dokumentide ja lepingute analüüs Tehisintellekti abil

  Tehisintellekti tööriistade kasutamine oma igapäevatöös, et vähendada töökoormust ja tagada töötaja konkurentsivõime kiirelt areneval tööturul

  Effektiivne koosolekute korraldamine ja haldamine tehisintellekti abil

 • 4. päev:
 • 3. päeva teemade kordamine praktiliste tegevustega ja nende tegevuste hindamine

  Suhtluse optimeerimine tehisintellekti tööriistade abil, emailidele ja kliendi päringutele vastamine

  Projektide ja äriplaanide ettevalmistamine tehisintellekti tööriistade abil

  Virtuaalsete assistentide loomine tööprotsesside optimeerimiseks

  Tehisintellekti tööriistade kasutamine ettevõtte eesmärkide saavutamiseks

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab tehisintellekti põhimõtteid, rakendusi, võimalusi ja ohte, ning oskab tehisintellekti süsteemidega efektiivselt suhelda
 • Oskab luua ja kasutada protsesse (SOP) oma tegevuste optimeerimiseks tehisintellekti abiga
 • Oskab praktiliselt rakendada ChatGPT-d erinevates valdkondades, nagu teksti- ja sisuloomes, turundustegevustes ja info otsimisel
 • Oskab luua tekste ja dokumente tehisintellekti abiga
 • Oskab analüüsida dokumente ja lepinguid tehisintellekti abiga
 • Oskab iseseisvalt kasutada tehisintellekti tööriistu oma igapäevatöös, et vähendada töökoormust ja tagada oma konkurentsivõime tööturul, ning korraldada efektiivseid koosolekuid tehisintellekti abil
 • Oskab ette valmistada projekte ja äriplaane, ning optimeerida suhtlust, sealhulgas vastata e-kirjadele ja kliendipäringutele tehisintellekti tööriistade abiga
 • Oskab luua ja kasutada virtuaalseid assistente spetsiifiliste tööprotsesside optimeerimiseks

Tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on kõikide koolituspäevade õpitu kohta praktiliste ülesannete läbi tegemine ja tehtud tööde osas positiivne hindamistulemus koolitaja poolt

Koolituse kestus

26 akadeemilist tundi jaotatuna 4 koolituspäeva peale

Hind sisaldab

Praktilist AI erinevate programmide kasutama õppimise klassikoolitust

Vali sobiv koolituse aeg

30. sept.-10. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Klassikoolitus
1050€ +km

Testimonials

Veel koolitusi sarnasel teemal

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training