Sihtgrupp

Projektijuhid, keskastmejuhid, juhtivspetsialistid, tarkvara tooteomanikud.

Agiilne ehk paindlik projektijuhtimine on tänapäeval jõudmas kõigisse eluvaldkondadesse. Seda hakati esmalt rakendama tootmises, seejärel võeti väga edukalt ja laialdaselt kasutusele tootearenduses ning tarkvaraarenduses. Tõenäoliselt jõuab agiilne projektijuhtimine lähiajal pea kõigisse sektoritesse.

NB! FINANTSEERI koolitust ETTEVÕTETELE mõeldud KOOLITUSTOETUSE meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

5-osalise lühikoolituste paketi eesmärk on analüüsida ja tutvustada agiilse projektijuhtimise aluspõhimõtteid. Miks agiilsust on vaja, mis see täpsemalt on ja mis on kõige olulisemad lähtepunktid?

Käsitletavad teemad

  • Sissejuhatus agiilsesse arendusmetoodikasse
  • Agiilse arendusmetoodika põhimõtted
  • Agiilse arendusmetoodika põhjalikum ülevaade
  • Tarkvaraprojekti tööde hindamine keerukuspunktides
  • Efektiivne retrospektiiv ehk meeskonna eneseanalüüs

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Mõistab agiilse projektijuhtimise põhimõtteid;
  • Teab olulisi riske ja kuidas metoodikat rakendama asuda

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse osaleja soovi korral elektrooniline tõend

Koolituse kestus

5 x 15 min (kokku u 75 min)

Hind sisaldab

5-osaline lühikoolituste pakett

Lühikoolitusi saate vaadata pärast arve tasumist. Lühikoolitust saab vaadata 30 päeva jooksul.

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Raul Ennus
Tõend

Pärast koolitust väljastatakse osaleja soovi korral elektrooniline tõend

Koolituse kestus

5 x 15 min (kokku u 75 min)

Hind sisaldab

5-osaline lühikoolituste pakett

Info osalejale

Lühikoolituse videot saate vaadata pärast arve tasumist. Lühikoolitust saab vaadata 30 päeva jooksul.
5-osalise lühikoolituste paketi teemad: 1. osa: Sissejuhatus agiilsesse arendusmetoodikasse, 2. osa: Agiilse arendusmetoodika põhimõtted, 3. osa: Agiilse arendusmetoodika põhjalikum ülevaade, 4. osa: Tarkvaraprojekti tööde hindamine keerukuspunktides, 5. osa: Efektiivne retrospektiiv ehk meeskonna eneseanalüüs

Testimonials

Veel koolitusi sarnasel teemal

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training