Esmaabi koolituste eesmärk on anda põhiteadmised ja praktilised oskused kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

Juunika Koolitus pakub Esmaabi väljaõppe (16 ak h) ja täiendõppe (8 ak h) koolitust. Sisekoolituseks Teie organisatsioonis loome vajadusel just Teile vajaliku mahu ja sisuga Esmaabikoolituse.

Esmaabi koolitusi korraldame klassis, reaalajas (online) ja igal ajal järelvaadatava e-koolitusena. Valige endale mugavaim lahendus!

Lisaks seadusest tulenevale nõudele, on esmaabi andmine ka igapäevaelus väga oluline oskus ja võib päästa kellegi elu.

Meie esmaabikoolitusi viivad läbi litsentseeritud koolitajad eesti, vene ja inglise keeles. Koolitajad on valdkonna praktikud, koolitus on praktiline ja kaasahaarav. Koolituse edukal läbimisel väljastatakse Tööinspektsiooni, ARKi jm asutuste poolt aktsepteeritav tunnistus. Kõik meie koolitajad on registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris.

Training areas

Esmaabi täiendõppe koolitus hambaraviasutuse töötajatele

Esmaabi täiendõppe koolitus (8 ak t)

Esmaabi väljaõppe koolitus (16 ak t)

KINKEKAART

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training