Sihtgrupp

Juhid, ettevõtjad, projektijuhid, protsessiomanikud, tarkvara tootejuhid ja -omanikud, tarkvara analüütikud ja juhtivarendajad; kõik kellel on vaja protsesse automatiseerida, uusi digitaalseid tooteid või teenuseid luua, juurutada, täiendada, nii tarkvara kasutaja, tellija kui tootja poole pealt.

Koolitajad

Einar Koltšanov
Einar Koltšanov

Eesmärk

Tõsta tootejuhtimise võimekust läbi agiilse tarkvaraarenduse põhimõtete praktilise rakendamise.

Käsitletavad teemad

 • Projekti või toote ärieesmärkide mõistmine ja defineerimine
 • Probleemide juurpõhjuste leidmine
 • Kriitiliste vajaduste kaardistamine ja prioritiseerimine
 • Lahenduste leidmine ja kooskõlastamine kõigi huvigruppidega
 • Projekti või toote edu ja kasumlikkuse tõstmine nõuete juhtimise abil
 • Edukriteeriumite defineerimine ja tulemuste mõõtmine
 • Koolitus koosneb pooles mahus loengutest ja aruteludest ning pooles mahus praktilisest tööst. Kõik olulisemad oskused kinnistatakse praktiliste harjutustega.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab agiilse tarkvara-arenduse põhimõtteid
 • Oskab defineerida tarkvara projekti või toote eesmärki
 • Tunneb viise, kuidas luua organisatsiooni sees ühist arusaama
 • Oskab kirjeldada projekti või toote mõõdikuid ja juhtide projekti või toote kasumlikkust
 • Oskab kirjeldada projekti või toote vajadusi ning neid prioritiseerida
 • Oskab juhtide projekti ulatust, ajakava ja kasumlikkust läbi nõuete halduse

Koolituse kestus

8 ak t, millest ~4 ak t praktilised tegevused

Hind sisaldab

Reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonsed õppematerjalid

Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena, mille puhul arvestame Teie soove, vajadusi ja ettevõtte spetsiifikat. Viime koolituse läbi Teie töötajatele sobival ajal ja kohas.

Vali sobiv koolituse aeg

Testimonials

Veel koolitusi sarnasel teemal

Did not find the suitable training or need a training for a bigger group?

Order a suitable training for You Read more
Order training