MS Exceli baaskoolitus

08.06.2020 - 09.06.2020
10:00 - 15:00
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

220€+km

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 

Heidi Sild

Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert:  MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele,  Microsoft  Dynamics spetsialist,. Pedagoogiline kõrgharidus ja arvutikoolitaja alates 1997.a.

Mari Käis

Tallinna Arvutikooli koolitaja-spetsialist: Microsoft Office kasutajakoolitused, MS Project koolitus. Lisaks on Mari  töötanud projektijuhi ja analüütikuna suurtes IKT arendusprojektides. Kõrgharidus Tartu Ülikoolist ja arvutikoolitaja alates 1987.a.
Sihtgrupp: Töötajad, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse (MS Excel) võimalusi ning tutvuda nippidega, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendavad töö efektiivsust.
Koolituse eesmärgid: Anda teadmisi ja tutvustada tabelarvutuse võimalusi ja tööriistu, mis aitavad saavutada tabelarvutuses olulist ajalist võitu. Anda oskus koostada arvutavaid tabeleid ja kasutada muudatusteks valmis tabeleid.

Koolitusel osalemiseks vajalikud eelteadmised:
Arvuti kasutamise oskus baastasemel. Tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust ei nõuta.

Käsitletavad teemad:
1. Töö alustamine tabelarvutusprogrammiga MS Excel:
 • MS Exceli akna ülesehitus, menüü-lint, valemiriba, töölehed, tööraamat ja selle põhimõte;
 • uue tööraamatu loomine;
 • töölehtede lisamine, ümbernimetamine, kustutamine;
 • andmete sisestamine Exceli tabelisse;
 • erinevad andmetüübid (%, kuupäev, kellaaeg, komakoht, täisarv, negatiivne arv);
 • lahtritele info jagamine kommentaaride abil;
 • tööd kiirendavad nipid.
2. Töö hiirega:
 • märgistamine;
 • ridade ja veergude lisamine;
 • väljade kopeerimine ja ümbertõstmine;
 • andmete paigutamine hiire abil.
3. Kujundamine ja vormingud:
 • kujundamine lindi Home (Avaleht) nuppudega;
 • kujundamine dialoogiakent Format Cells (Vorminda lahtreid) kasutades;
 • tabeli vormindamine arvutava tabelina;
 • lihtsamad andmekujundused (%, valuuta, negatiivne arv jt);
 • vormingute eemaldamine.
4. Funktsioonid ja arvutused:
 • oma valemi koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine);
 • sulgude kasutamine valemites;
 • lahtri aadresside kasutamine arvutustes, absoluutne aadress;
 • enamkasutatavate funktsioonide koostamine ja kasutamine (Sum, Average, Count, Max, Min);
 • olemasolevas tabelis funktsioonide lisamine ja tabeli täitmine;
 • funktsioonide analüüsimine;
 • Exceli arvutav tabel.
5. Diagramm:
 • diagrammi loomine tabelis olevatest andmetest;
 • diagrammi kujundamine;
 • andmete lisamine diagrammi.
6. Printimine:
 • printimise eelvaade, printimise valikud, lehekülje häälestus;
 • olulisemad seaded lehe määrangus.
7. Tabelite analüüsimine:
 • sorteerimine;
 • filtreerimine;
 • vahekokkuvõtted;
 • liigendtabel (PivotTable).
Koolituse läbimisel osaleja:
 • Oskab luua lihtsamaid arvutavaid tabeleid;
 • Oskab kasutada olemasolevaid tabeleid;
 • Oskab kasutada lihtsamaid funktsioone ning koostada diagramm;
 • Oskab teostada korrektselt tabelite väljatrükki.
Koolituse läbimisel väljastatav dokument: tõend
Õppemaht:
12 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.