Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

E-KOOLITUS: Kokkuvõtted liigendtabeliga (PivotTable)

14.05.2020
10:00 - 14:00
Tallinn, Suur-Sõjamäe 10a. Vajadusel ettevõttes kohapeal, kui osalejaid on 6 või enam (sh mobiilse sülearvutiklassiga)

Lektor

Arvo Saat

Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, juhatuse liige. Tegevjuhi, personalidirektori, IT-juhi kogemusega koolitaja-konsultant. Arvol on pedagoogiline kõrgharidus ning arvutikoolitajana tegutseb ta alates 1985.a.,  e-töökorralduse koolitaja-ekspert alates 1994.a. ning täiskasvanute koolitaja (andragoogi) kutse 7. tase. 
Lektor

Heidi Sild

Tallinna Arvutikooli koolitaja-ekspert:  MS Office kontoritarkvara baas- ja edasijõudnute tasemele,  Microsoft  Dynamics spetsialist,. Pedagoogiline kõrgharidus ja arvutikoolitaja alates 1997.a.

Sihtrühm:
Arvuti tavakasutajad, kellel on vaja erinevate tunnuste (nt inimese nime, toote koodi, aadressi, üksuse vms) järgi sooritada automaatseid kokkuvõtteid tabelites olevatest andmetest.

Eesmärk:
Anda praktilised oskused mahukatest tabelitest kokkuvõtete tegemiseks, mille abil saavutatakse olulist ajalist võitu.

Eelteadmised:
Hiire ja klaviatuuri kasutamise oskus. Tabelite koostamise oskus andmete lisamise ja kustutamise näol. Standardfunktsioonide ja arvutuste koostamise oskus (summa, keskmine jt). Ei nõuta igapäevast tabelarvutusprogrammi kasutamise kogemust.

Õppematerjalid: Õppematerjalid jagatakse osalejatele elektroonselt ja/või paberkandjal.

Sisu:

 • Liigendtabeli (PivotTable) põhimõte ja selle koostamine
 • Andmete kuvamine tabelites. Tunnused mille kaudu kokkuvõtteid sooritatakse
 • VAU! Kokkuvõtte koostamine liigendtabeliga. Kuidas tekib VAU! efekt?
 • Pivot Chart – risttabeli diagramm, selle vormindamine
 • Erinevad funktsioonid ja arvutused risttabelis (summa, %, keskmine, loendus jt)
 • Kokkuvõtte kujundamine ja andmete ümberpaigutamine
 • Filtri, tükeldi, ajaskaala kasutamine
 • Gruppide kasutamine
 • Liigendtabeli uuendamine algandmete muutumisel
 • Arvutuslikud väljad ja üksused
 • Kokkuvõtte printimine, väljatrüki vormindamine
 • Mitme liigendtabeli konsolideerimine jt erivõimalused
 • PivotTable sätted ja ühenduse atribuudid

Õpiväljundid: Osalejal on olemas teadmised liigendtabelist (Pivot), oskus koostada kiiresti kokkuvõtteid (sh. suurtest andmehulkadest) ning muuta neid vastavalt vajadustele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus või tõend koolituse läbimise kohta. Tunnistus/tõend väljastatakse osalejale, kes on läbinud koolituse täies mahus.
Õppemaht:
5 akad tundi
Õppemeetod: auditoorne loeng, praktilised ülesanded
Koolituse hind sisaldab: auditoorne loeng, õppematerjalid

Koolitus korraldatakse koostöös Tallinna Arvutikooliga.
PS! Antud koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena.
Koolituse korraldamisel võtame arvesse Teie ettevõtte spetsiifikat ja vajadusi. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumuse.

Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.