Troppija koolitus

18.11.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

99 €+km

Mehis Jaagura

Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.
Troppija koolitused 2019. a II poolaasta toimumisajad:
06.11-07.11.2019 Narvas vene keeles (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)

Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded".

Sihtrühm:
Oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.

Eesmärk: Anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

Käsitletavad teemad:
1) Kraanade tüübid ja kasutusnõuded
2) Lastihaaramisseaded ja tropid
- Lastide liigid ja troppimine. Lastide kantimine
- Lastide ladustamine
3) Tõstetööde teostamine
4) Troppija töö instruktsioon
5) Töö – ja tööohutuse õigusaktid
6) Ohutusmeetmed troppimistöödel
7) Märguanded, signaalide andmise kord

Koolituse läbimisel osaleja:
- oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
- järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
- tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:  teadmiste omandamise kontroll testi abil. Edukalt testi sooritanule väljastatakse tunnistus plastikkaardina. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.