Sihtgrupp

Koolituse on mõeldud eelkõige kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste töötajatele, kellel on tööülesannetest lähtuvalt vajalik erinevate dokumentide koostamine.

Koolitajad

Janar Kuus
Janar Kuus

Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda osalejatele praktilisi teadmisi haldusmenetlusest, ülevaade peamistest ettetulevatest küsimustest, tutvustada värskeimat kohtupraktikat ja anda nõuandeid erinevates olukordades toimimiseks.

Käsitletavad teemad

  • Kiire ülevaade haldusmenetlusest (juhul, et kõik osalejad on juba omavalitsuses/riigiasutuses töötanud ja ei pea nullist alustama)
  • Dokumentide korrektne vormistamine
  • Erinevates olukordades käitumine (probleemsed kodanikud, meediaga suhtlemise erisused jne)
  • Levinumad teemad (kohtu)vaidluste puhul ja ametiasutuste võimalused end kaitsta
  • Värske kohtupraktika ja levinumad vead praktikas

Mida oskab koolituse läbinu?

  • teab, kuidas haldusmenetluses korrektselt käituda
  • oskab dokumente korrektselt vormistada
  • oskab silmas pidada erinevaid juriidilisi nüansse
  • on kursis värske kohtupraktikaga

Koolituse kestus

6 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Klassis toimuvat teooriakoolitust põimituna praktiliste ülesannetega koos kohvipausiga

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside