Sihtgrupp

Tõstukijuhid, kes soovivad lisaks teoreetilistele teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi. Koolitusele on oodatud ka tõstukijuhid, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Koolitajad

Mehis Jaagura
Mehis Jaagura
Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju.
Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara.
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded" §10 lg 1.

Eesmärk

Anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (korvtôstuk, kahveltôstuk, teleskoop-kahveltôstuk, "upitaja", poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsukahveltôstuk). Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele. Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. B-kategooria juhiloa olemasolu korral võib tõstukeid juhtida välitingimustes.

Käsitletavad teemad

  1. koolituspäev:

 • Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
 • Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 • Tõstukid: tehniline teenindamine
 • Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 • Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 • Isikukaitsevahendid ja ohutus
 • 2. koolituspäev:

  Praktiline väljaõpe tõstukil

 • Tõstukite kasutusjuhendid ning tundma õppimine
 • Tõstukite ehitus ja eripärad
 • Tõstukite tööeelne hooldus
 • Praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
 • Sõiduharjutused korv- ja laotõstukiga

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Tunneb tõstuki ehitust ja tõstemehhanismi tööpõhimõtteid
 • Teab ohutuse tagamise nõudeid tõstukiga töötamisel
 • Teab kehtivaid liiklusseaduse nõudeid eri-otstarbeliste sõidukitega liiklemiseks ja kasutamiseks
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral
 • Oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus

Tunnistus

Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tõstukijuhi luba (plastikkaart). Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Koolituse kestus

Loeng ja praktika kokku 16 ak t. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load. Täpne praktika kestvus sõltub osalejate arvust. Praktikapäeval jaotatakse grupp kaheks ning teooriapäeva lõpus lepitakse osalejatega praktikaajad kokku.

Hind sisaldab

Koolitus, õppematerjalid, tunnistus ja tõstukijuhiluba. Ingliskeelse tõstukijuhiloa hind: 20€+km (kasutatav rahvusvaheliselt, lisandub koolituse hinnale).

Praktikal osalejatel palume kaasa võtta helkurvest! Kui ühest ettevõttest osaleb 5 või enam inimest, võib olla võimalik praktika läbi viia ka ettevõtte territooriumil. Küsige lisa!

Vali sobiv koolituse aeg

25.-26. sept. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
186€ +km
18.-19. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
186€ +km
27.-28. nov. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
186€ +km
25.-26. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
186€ +km
1.-2. okt. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
186€ +km

Tagasiside