Sihtgrupp

Oskustöölised, kes vajavad tööülesannete sooritamiseks troppija väljaõpet.

Koolitajad

Mehis Jaagura
Mehis Jaagura
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded".

Eesmärk

Anda teadmisi troppija ohutuks ja produktiivseks tööks.

Käsitletavad teemad

  1. Kraanade tüübid ja kasutusnõuded

  2. Lastihaaramisseaded ja tropid

 • Lastide liigid ja troppimine. Lastide kantimine
 • Lastide ladustamine
 • 3. Tõstetööde teostamine

  4. Troppija töö instruktsioon

  5. Töö – ja tööohutuse õigusaktid

  6. Ohutusmeetmed troppimistöödel

  7. Märguanded, signaalide andmise kord

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
 • Järgib alati ohutusnõudeid
 • Järgib troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
 • Tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele

Tunnistus

Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi. Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Koolituse kestus

Auditoorne loeng 8 ak t

Hind sisaldab

Auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, plastikkaart

Osavõtutasu: - troppija ja maastjuhitava ALLA 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus 107€ + km; - troppija ja maastjuhitava ALLA ja ÜLE 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus 129€ + km.

Vali sobiv koolituse aeg

23. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
24. sept. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
20. nov. 2024
Tallinn
Tallinn
Hübriid
107€ +km
7. okt. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km
5. dets. 2024
Tartu
Tartu
Hübriid
107€ +km

Tagasiside