Troppija ja maastjuhitava alla ja üle 5-tonnise sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus

01.01.2019
10:00 - 17:00
Tallinn, Pärnu mnt 139c, 7. korrus (Juunika Koolitus OÜ koolitusklass)

171 €+km

Mehis Jaagura

Pikaajaliste kogemustega tõsteseadmete ja töökeskkonna spetsialist.
Troppija koolitused 2019. a II poolaasta toimumisajad:
05.09-06.09.2019 Tartus (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)
10.09-11.09.2019 Tallinnas (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)
19.09-20.09.2019 Tallinnas vene keeles (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)
06.11-07.11.2019 Narvas vene keeles (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)
19.11-20.11.2019 Paides (troppija + sild-, pukk-, konsoolkraana juhi koolitus)

Sihtrühm: Koolitus on vajalik kraanakäitajale, kes töötab sildkraanal,või kellel on vajadus kasutada kraanat oma põhitöö kõrvalt.

Eesmärk: Koolituse läbinud isikul on teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.

Käsitletavad teemad:
- Kraanade ehitus ja nende tüübid;
- Alusteede ehitus,tüübid ja nõuded;
- Kraanaga tööde teostamise kord;
- Isikukaitsevahendid ja nende kasutamine;
- Tõstetrossid, -ketid, -lindid, -vööd;
- Tropietiketid;
- Troppide praakimise kord;
- Enamlevinud vigastused troppidel;
- Tropikonksud, kraana tõstekonksud, tõsterõngad;
- Kousid, seeklid, trossilukud, tõstesilmad;
- Kaubaaluste tõstekahvlid;
- Mitmeharulised kett-tropid, kett-troppide tähistusetiketid;
- Haaratsid, tõsteklambrid;
- Traaversid, tõsteraamid, tõstekastid;
- Troppide sidumine ja haakimine;
- Esmaabi osutamine;
- Tropiharude kaldenurga mõju tropi kandevõimele;
- Koorma raskuskeskme määramine;
- Tööterritooriumi ja töövahendite tööeelne kontroll;
- Troppimistööde käigus enamlevinud tööõnnetused ja nende ärahoidmine;
- Tegutsemine tööõnnetuse korral;
- Tegutsemine tulekahju korral;
- Kasutusjuhendid;
- Instrueerimine;
- Vastutus

Koolituse läbimisel osaleja:
- oskab teisaldada oma töökeskkonnas raskusi ohutult
- järgib alati ohutusnõudeid, troppide kasutamise juhendeid, isikukaitsevahendeid
- tunneb märgistusi ja oskab neid praktikas kasutada vastavalt eeskirjadele
- teadmised õigustest, kohustustest ja vastutusest, mis kaasnevad kraanakäitaja ametiga.


Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Peale koolitust toimub suuline eksam. Edukalt läbitud eksam annab aluse väljastada kraanakäitleja ja troppija tunnistuse ja pildiga plastikkaardi.
Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng 16 akadeemilist tundi.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.