Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!
Email again:
 


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

TÕS online MALLKoolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt küsida küsimusi suuliselt. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.


  • Rahvusvahelisi tõstukijuhilube on võimalik saada samal koolitusel (hind 220€+km).
  • Kui ühest ettevõttes osaleb 5 või enam inimest, võib olla võimalik praktika läbi viia ka ettevõtte territooriumil. Küsige lisa!
Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mille on sageli tinginud tõstukijuhi ettevaatamatus, hooletus ja kohusetundetus. Tõstukijuhid põhjustavad sageli ka ettevõttele varalist kahju.

Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara. 
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded" §10 lg 1.

Sihtrühm:
Tõstukijuhid, kes soovivad lisaks teoreetilistele  teadmistele arendada oma praktilisi tõstukijuhtimise oskusi. Koolitusele on oodatud ka tõstukijuhid, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist.

Eesmärk: Anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega (korvtôstuk, teleskooptôstuk, hüdroteleskooptôstuk, kahveltôstuk, poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsukahveltôstuk). Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. B-kategooria juhiloa olemasolu korral võib tõstukeid juhtida välitingimustes.

Käsitletavad teemad:
1) Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
2) Tõstukite lisasedamed ja tehnilised parameetrid
3) Tõstukid: tehniline teenindamine
4) Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
5) Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
6) Isikukaitsevahendid ja ohutus
7) Praktiline väljaõpe tõstukil
- tõstukite kasutusjuhendid ning tundma õppimine
- tõstukite ehitus ja eripärad
- tõstukite tööeelne hooldus
- praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
- sõiduharjutused

Õpiväljund:  peale koolitust mõistab tõstukijuht paremini oma rolli ettevõtte protsessides, tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte ning oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse tõstukijuhi luba (plastikkaart). Osalejatele väljastatakse Eestis kehtiv tunnistus.

Õppemaht: auditoorne loeng ja praktika kokku 16 akadeemilist tundi. Väljaõpe näeb ette praktilisi harjutusi, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load. Täpne praktika kestvus sõltub osalejate arvust. Praktikapäeval jaotatakse grupp kaheks ning teooriapäeva lõpus lepitakse osalejatega praktikaajad kokku.

PS! Osalejatel palume kaasa võtta helkurvest.

Koolituse hind sisaldab: reaalajas interaktiivne teooriakoolitus üle Interneti, praktika, elektroonilised õppematerjalid ja tunnistus, tõstukijuhiluba

Õppekava rühm: Transporditeenused 

PS! Soovitame antud koolitust tellida ka asutusesisese koolitusena - tõstukijuhtide väljaõppe läbiviimine nende igapäevases töökeskkonnas. Korraldame koolitust eesti ja vene keeles. Huvi korral koostame Teile hinnapakkumise.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.