Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tööleping – edukas koostöö või töötaja rahalised võidud

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

Sihtrühm: Juhid ning kõik personalitöö ja -arvestusega kokkupuutuvad töötajad ja kõik teised antud teemast huvitatud

Eesmärk: Antakse ülevaade olulisematest töösuhte sõlmimisega seotud toimingutest ja teemadest, selgitatakse õigusaktide nõudeid ja vaadatakse töö- ja kohtupraktikas toimuvat, arutletakse võimalike probleemide ja erinevate lähenemiste sobivuse üle. Samuti saavad osalejad lahendada mitmeid teemasse puutuvaid ülesandeid.


Käsitletavad teemad:

1. Töölepingu sõlmimise hetk ja viisid: suuline või kirjalik, tähtajatu või tähtajaline
2. Töölepingu ja võlaõigusliku (käsundus, töövõtt) lepingu eristavad tunnused
3. Tööandja teavitamiskohustus:
3.1. Töötasu: arvutamise viis, maksmise kord jne
3.2. Töö- ja puhkeaeg: tööaja arvestamine ja selle erisused (summeerimisperiood,
ületunnitöö, riigipühal töötamine jne); tööandja õigused tööajakorralduse
muutmisel
3.2. Puhkused: liigid (korraline, vanema- ja õppepuhkus), andmise kord ja perioodi
ajaline arvestus
4. Katseaja eesmärk
5. Tööandja ja töötaja vastastikused kohustused
6. Ohud tööandjale: proovipäeva rakendamine, töötasu kokkuleppe puudumine
Kohtupraktika eeltoodud küsimustes.

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)