Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tööandja ja töötaja vastastikused rahalised kohustused

01.01.2016
10:00 - 17:00
Tallinn, Männiku tee 89 (hotell Dzingel)

TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

Sihtrühm
: Juhid ning kõik personalitöö ja -arvestusega kokkupuutuvad töötajad ja kõik teised antud teemast huvitatud

Eesmärk: Antakse ülevaade olulisematest tööandja ja töötaja vastastikustest rahalistest kohustustest, mis on seotud töötasuga, töökohustustega, töösuhte lõpetamisega. Selgitatakse õigusaktide nõudeid ja vaadatakse töö- ja kohtupraktikas toimuvat, arutletakse võimalike probleemide ja erinevate lähenemiste sobivuse üle. Samuti saavad osalejad lahendada mitmeid teemasse puutuvaid ülesandeid.

Käsitletavad teemad:
1. Tööandja rahalised kohustused
- Töötasu liigid, maksmise kord
- Töötasu maksmise kohustus
- Tööandja õigus vähendada töötasu majanduslikel põhjustel
- Keskmise töötasu maksmise kohustus ja arvutamise kord
- Töökohustuste täitmisega seotud kulud: töölähetus, koolituskulud jne
- Puhkusetasud: põhipuhkus, õppepuhkus, lapsepuhkus
- Hüvitiste maksmise kohustus: haigushüvitis, ülesütlemise hüvitis jne

2. Töötaja rahalised kohustused
- Töökohustuste rikkumisega tekitatud kahju
- Tööle mitteilmumisel
- Kokkulepete rikkumise eest leppetrahvi määramine
- Ülesütlemisega kaasnevad kohustused

3. Töölepingu poolte vastastikuste nõuete tasaarvestamine

4. Kohtupraktika eeltoodud küsimustes

Õppemaht: auditoorne loeng 8 akadeemilist tundi

PS! Kui koolitusel osalejatel on eelnevalt küsimusi (Teie töös lahendamist vajavad situatsioonid jms) lektorile, siis palume oma küsimused saata enne koolitust aadressile koolitus@juunika.ee (kindlasti palun juurde märkida, et millist koolitust, lektorit silmas peate)