Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Совместное управление бумажной и цифровой документацией и архивирование (Paber- ja digitaaldokumentide kooshaldamine. Digitaalarhiveerimine)

01.01.201
10:00 - 15:30
Tallinn, hotell Dzingel (Männiku tee 89)

Lektor

Hille Oidema

On lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal ja täiendanud end Marburgi Arhiivikoolis Saksamaal. 1993. aastast on olnud praktilisel dokumendihalduse ja arhiivitööl, algselt avalikes arhiivides – Eesti Riigiarhiivi Filiaalis ja Rahvusarhiivis ning hiljem Eesti esimeses ja suurimas eraarhiivis AS Arhiivikeskus. Hille aktiivne lektoritöö erinevatel dokumendi- ja arhiivihalduse kursustel algas 1998. aastast ning pea sama kaua on ta olnud dokumendi- ja arhiivihalduse lektor erinevates õppeasutustes (Viljandi Kultuuriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Majanduskool). Ta on osalenud bürootöötaja, sekretäri, dokumendihalduri ja arhivaari kutsestandardite väljatöötamisel. Hille on Eesti Arhivaaride Ühingu juhatuse liige ning arhiivitöö kutsete kutsekomisjoni liige. Lisaks osalenud erinevate meditsiiniasutuste digiarhiivide loomisel just paberarhiivide skaneerimise ja kirjeldamise küsimustes. Samuti aidanud elektroonilise registratuuri sisseseadmisel, et tagada dokumentide digitaalse säilitamise jätkusuutlik lahendus.
TÄHELEPANU! Koolitus lükkub edasi! Huvi korral jääme ootama Teie kirja, et saaksime Teile teatada uue toimumisaja.

NB! Постановление правительства "Общие принципы делопроизводства" будет заменено на новое постановление "Организация и управления информационными базами".

Обучение будет охватывать новые требования, которые вступят в силу в ближайшее время в сфере управления информацией и организации управления документами . Будут рассмотрены изменения в государственном и частном секторах в связи с новым постановлением и преимущества для частного сектора, исходящие из изменений.

Целевая aудитория:
секретари, делопроизводители, архивисты, референты, личные помощники руководителей

Цель: Представить обзор o совместном управлении бумажными и цифровыми документами.
Получение основных знаний и практических навыков о системе управления документами и o архивировании документов в условиях гибридного делопроизводства.


Рассматриваемые темы:
1. Принципы совместного управления бумажными и цифровыми документами
2. Методы и приемы совместного управления бумажными и цифровыми документами
3. Методы архивирования и описания документов
4. Архивирование и описание документов в условиях гибридного делопроизводства
5. Гибридное делопроизводство в контексте действующего законодательства
6. Проблемы, связанные с безопасностью документов/данных
7. Цифровое архивирование – является ли это чем-тот новым в архивном смысле?
8. Организация оцифровки и ее влияние на создание цифрового архива
9. Кратковременное и долговременное хранение цифровой информации
10. Цифровая подпись и проблемы ее сохранения

Программа обучения: лекция 6 академических часов.

Juunika Koolitus OÜ on
Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner.