Lektorid: Veiko Värk
Eesti keeles
Hübriidkoolitus (klass või online)
14.-15. okt. 2024

14.10.2024
15.10.2024

kell 10:00 - 17:00
Tallinn, Karamelli 2
(7. korrus)

Sihtgrupp

Esmatasandi ja keskastme juhid. Alustavad juhid, kes soovivad saada teadmisi oma töö paremaks korraldamiseks ning arendada endas tõhusaid praktilisi oskusi juhtimisolukordade lahendamiseks. Spetsialistid, kellel on oma töös vaja juhtida gruppe ja lahendada inimsuhetega seotud olukordi.

Eesmärk

Võimaldada juhtidel juurde saada praktilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi õppekavas toodud valdkondades. Vahetada omavahel kogemusi ja seeläbi tõhusalt arendada enda juhtimisoskusi.

Käsitletavad teemad

  1. JUHI ROLLID JA EESMÄRGID

  Mille poolest erineb juhi töö spetsialisti tööst? Millel põhineb juhi autoriteet ja kuidas seda suurendada? Kuidas seada efektiivseid eesmärke ning missugustele kriteeriumitele need peavad vastama? Kuidas eesmärke efektiivselt töötajateni edasi viia?

  2. TÕHUS SUHTLEMINE INIMESTE JUHTIMISEL

  Missugused suhtlemisoskused aitavad juhina edu saavutada? Kuidas luua hästi toimivat meeskonnatööd ja positiivset õhkkonda? Missugused suhtlemistehnikad võivad usaldusele ja avatusele negatiivselt mõjuda? Kuidas kasutada efektiivselt aktiivse kuulamise tehnikaid erinevates juhtimissituatsioonides? Kuidas vestlusteks ette valmistada ja neid tõhusalt juhtida?

  3. TAGASISIDE

  Millist kasu annab tagasiside juhile endale, töötajale ja organisatsioonile? Millele tasub tähelepanu pöörata positiivset tagasisidet andes? Millega tuleb arvestada kriitilist tagasisidet andes? Kuidas tagasisidet efektiivselt vastu võtta? Kuidas tagasisidet küsida? Kuidas tagasisidevestluseks praktikas tõhusalt ette valmistada? Kuidas vestlust tõhusalt juhtida? Praktilised harjutused tagasisidevestluste efektiivseks ettevalmistamiseks ning läbiviimiseks.

  4. ENESEJUHTIMINE

  Kuidas tegevusi efektiivselt planeerida? Kuidas sobivate tehnikate abil välja selgitada õiged prioriteedid, mis aitavad saavutada maksimaalse võimaliku tulemuslikkuse? Kuidas edukalt toime tulla ajaraiskajatega?

  5. SISSEJUHATUS COACHINGUSSE

  Mis on coaching ja missugused on selle kasutamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides? Mis on juhi roll coachiva juhtimisstiili puhul?

 • Tegemist ei ole teoreetilise loenguga, vaid praktilise 2-päevase töötoa stiilis koolitusega, milles keskendutakse kõige olulisematele teemadele ja probleemidele, millega juhid enda igapäevatöös kokku puutuvad, eesmärgiga aidata juhtidel nendega edukalt hakkama saada. Koolituse käigus tehakse iga teema juures praktilisi harjutusi uute teadmiste rakendamiseks.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Oskab sõnastada mõõdetavaid ja realistlikke eesmärke
 • Tunneb kasulikke töövõtteid, kuidas eesmärke töötajaga kokku leppida
 • Teab erinevaid suhtlemisviise, kuidas luua vestlustel positiivset õhkkonda
 • Omandanud teadmised, kuidas tagasisidevestlust ette valmistada ja läbi viia
 • Tunneb ajajuhtimise põhimõtteid
 • Orienteerub juhtimise töövahendina coaching'u rakendamise võimalustes
 • Orienteerub juhi oskuste eneseanalüüsi tehnikates
 • Mõistab kuidas teha tegevusplaani enda juhi oskuste arendamiseks

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

16 ak t

Hind sisaldab

Interaktiivne teooriakoolitus põimituna praktiliste ülesannetega, õppematerjalid ja kohvipaus

NB! Osalejatele edastatakse aegsasti enne koolitust lühike ankeet. Eesmärgiks, et koolitajal oleks võimalik aegsasti arvestada osalejate olulisemate vajadustega ja võimalusel koolituse sisu vastavalt kohandada. Vastamine on vabatahtlik.

Tagasiside