Koolitajad

Ringa Rooteman
Ringa Rooteman
Ülari Ainjärv
Ülari Ainjärv

Sihtgrupp

Kursus on mõeldud eelkõige neile, kellel puudub varasem või kellel on vähene kokkupuude programmeerimisega, aga soov sellega tõsisemalt algust teha. Oodatud on ka kõik teised kel soov heita pilk programmeerijate salajasse maailma ja seeläbi mõista tarkvara loomise nüansse, näiteks tootejuhid, peakasutajad, testijad. Kursus ei eelda eelteadmisi tarkvaraarendusest.

Käesolev koolitus on 12 kohtumisest koosnev praktiline sissejuhatav sari programmeerimisest ja tarkvaraarendusest laiemalt.

NB! Finantseeri koolitust ettevõtetele mõeldud koolitustoetuse meetme abil: https://www.tootukassa.ee/koolitustoetus-tooandjatele !

Eesmärk

Anda praktilised algteadmised programmeerimisest Java või Python keeles, et jätkata programmeerimise õpinguid, alustada tööd juunior arendajana või kasutada programmeerimise baasoskusi oma igapäevatöös (tarkvara tellimisel, tootejuhtimisel või oma rutiinsete tegevuste automatiseerimiseks).

Käsitletavad teemad

  1 Sissejuhatus

  1.1 Mis on programmeerimine? Mõisted

  1.2 Algoritm ja algoritmide esitamine

  1.3 Arendusprotsess ja arenduse elutsükkel

  1.4 Programmeerimiskeeled (laiemalt; Java või Python)

  2 Programmeerimise alused

  2.1 Andmed ja andmetüübid

  2.2 Muutujad, muutujale väärtuse omistamine

  2.3 Arvulised muutujad, elementaarsed tehted ja

  operaatorid

  2.4 Avaldised

  2.5 Tekstilise väärtusega muutujad (sõned),

  nende meetodid ja levinumad operatsioonid

  2.6 Tõeväärtusega muutujad

  2.7 Teisendused andmetüüpide vahel

  2.8 Muutumatu mõiste

  3 Lihtne kasutajaliides (töö andmetega)

  3.1 Mis on kasutajaliides?

  3.2 Andmete lugemine veebist

  3.3 Andmete lugemine failist ja faili kirjutamine

  3.4 Mis on arenduskeskkond (IDE)

  3.5 Versioonihaldus ja koodihoidla (Git)

  3.6 Esimene programm "Hello World!"

  4 Programmeerimine

  4.1 Sisend ja väljund käsurealt

  4.2 Tingimuslaused

  4.3 Tsüklid

  4.4 Järjendid (Python), massiivid ja kollektsioonid (Java)

  4.5 Funktsioonid (Python) ja meetodid (Java) (parameetrid ja tagastusväärtus)

  4.6 Rekursiivsed funktsioonid

  4.7 Teegid

  5 Ülesanded (~10 tk)

  Iga kursusel osaleja saab personaalse ligipääsu kursuse materjalidele Google Drives ning näidiskoodile GitHubi või GitLabi keskkonnas. Igal kursusel on ka oma grupp Slackis operatiivse info jagamiseks ning üksteise abistamiseks.

  Töövahendid

  Arvuti (Windows 10, Mac OS, Linux), millele on paigaldatud või paigaldatakse kursuse käigus järgmised tarkvarad:

  • OpenJDK JDK 15 (Java);

  • IntelliJ IDEA Community Edition (Java);

  • Python 3.9 (Python);

  • IntelliJ PyCharm Community Edition (Python).

Mida oskab koolituse läbinu?

 • saab aru arendusprotsessist ja elutsüklist ning omab ülevaadet erinevatest arendusmetoodikatest
 • oskab lugeda ja esitada algoritme programmeerijatele arusaadas vormistuses
 • tunneb programmeerimise töövahendeid ning oskab kirjutada lihtsamaid programme valitud (Java, Python) programmeerimiskeeles
 • suudab hinnata programmeerimise töö mahtu ja keerukust
 • oskab töötada andmetega neid hankides, töödeldes ja talletades ning seda oskust on tal võimalik kasutada oma igapäevatöö rutiinide automatiseerimiseks

Tõend

Koolituse järgselt väljastame elektroonse tõendi

Koolituse kestus

82 akadeemilist tundi (60 ak t auditoorset tööd, 22 ak t iseseisvat tööd)

Hind sisaldab

Koolitus ja elektroonilised õppematerjalid

Ei leidnud sobivat koolitust või vajad koolitust suuremale grupile?

Telli enda vajadustele vastav sisekoolitus Loe lähemalt siit
Telli koolitus

Tagasiside