Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada need kasulikud teadmised ellu enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte soovitud eesmärkide saavutamiseks ning muidugi võimalusel eraelus. Süsteemne, sisukas ja motiveeriv kommunikatsioon. Müra ja infokao vältimine, kuulujuttude käsitlemine. Motiveerivad töövormid infovahetamiseks ja kollektiivse ajupotentsiaali rakendamiseks.

Käsitletavad teemad

  • Eeldamine vs küsimine
  • Mina ütlesin üht, aga nemad ... Harjutus, analüüs. Kogeme, kui erinevalt on võimalik korraldust/eesmärki/prioriteete tõlgendada. Kogeme, kui vähe suudab teine pool (korraga) vastu võtta. Selektiivne kuulmine, erinev terminoloogia mõistmine, eesmärgi mittemõistmine, barjäärid.
  • Minu sõnumi mõju; Etüüd. Salvestus. Kodutööna ette valmistatud sõnumi esitamine. Esineja ütleb, mis publikuga on tegemist ja kuulajad mängivad aktiivselt kaasa.
  • Juhikommunikatsioon
  • Kaasava kommunikatsiooni töövormid

Обратная связь