Sihtgrupp

Teeninduskoolitus on oluline kõigile ettevõtte töötajatele, kes on seotud klienditeenindusega, olenemata sellest, kas nende töö klientidega on otsene või kaudne.

Eesmärk

Videokoolitus aitab kogenud teenindajatel igapäeva tööaskelduste keskel meeles hoida kõige olulisemad sihid ja sammud teeninduses, et tagada klientidele jätkuvalt positiivne teeninduselamus. Videokoolitus on suurepärane juhendmaterjal ka uutele teenindajatele, et näidata nende rolli tähtsust teeninduses ja anda suunised kuidas esimesest päevast alates teenindada kliente parimal moel.

Käsitletavad teemad

  Minikoolitusse on koondatud kogu oluline info klientide suurepäraseks teenindamiseks.

 • Klienditeeninduse olulisus ja eesmärk
 • Klientide ootused teenindusele ja klientide rahulolu mõõdik
 • Tervikliku teeninduse olemus
 • Teenindaja suhtumise tähtsus klienditeeninduses
 • Tervikliku teeninduse neli mõõdet ehk neli sammu suurepärase teeninduselamuse loomiseks

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab paremini teeninduskvaliteeti mõjutavaid tegureid
 • Tajub selgemalt oma rolli teeninduses
 • Oskab enam pöörata tähelepanu detailidele, mis on kliendi jaoks teeninduses olulised
 • Teab milliseid samme astuda, et tagada klientidele suurepärane teeninduskogemus

Koolituse kestus

Koolitus kestab 32 minutit

Hind sisaldab

Koolitus on tasuta

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Piret Bärg
Koolituse kestus

Koolitus kestab 32 minutit

Hind sisaldab

Koolitus on tasuta

Tagasiside