Eesmärk

Arendada ettevõtte meeskonnaliikmete oskusi. Oluline on, et töötajad oskaksid rakendada neid teadmisi enda igapäevases töös ja tegevustes ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Käsitletavad teemad

  • Osalejatele antakse võimalus enda eesmärkide üle järele mõelda, et nad saaksid hakata nende saavutamise suunas liikuma.
  • Osalejaid innustatakse mõtlema võtmeküsimuste üle, mis aitavad enda jaoks olulistes eesmärkides selgusele jõuda: mida neile meeldib teha, mis neil hästi välja tuleb ning kuidas nad saaksid ja tahaksid anda enda panuse maailma / nende ettevõtte paremaks muutmisel.
  • Eesmärkide püstitamine algab väärtuste väljaselgitamisest – mis on meie jaoks väärtuslik ja oluline –see annab meie tegemistele suuna.
  • Kui õiged eesmärgid on leitud ja paika pandud, on nende saavutamiseks oluline kindlaks teha konkreetsed sammud, mida nende saavutamiseks teha tuleb.

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Omandab arenguprogrammi käigus praktilised oskused efektiivsete tegevusplaanide koostamiseks.
  • Saab koolituselt kaasa tõhusad ja praktilised töövahendid, mis aitavad seada enda jaoks motiveerivad ja inspireerivad eesmärgid ning need efektiivselt saavutada.

Tagasiside