Sihtgrupp

Kõik huvilised, kes soovivad enda elu ise juhtida ja kujundada ning saavutada elus ja suhtlemisel suurepäraseid tulemusi.

“Kui ma oleksin tema, siis mis moodi ma seda olukorda näeksin?”

Eesmärk

Tutvustada NLP olemust. Selgitada, miks on oluline näha olukordi teiste vaatenurkade alt ja miks see kasulik on. Õpetada, kuidas parandada suhtlemist läbi tajupositsioonide. NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on kaasaegse ja rakenduspsühholoogia üks harudest ja suurepäraste tulemuste saavutamise praktika. Seda on nimetatud ka kommunikatsiooniteaduseks või -kunstiks. NLP on suunatud praktiliste käitumismallide muutmisele ja teadvustamisele ning see keskendub paremate tulemuste saavutamisele. NLP praktikaid on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades: äris, õpingutes, loomingus, müügitöös, spordis, isiklikes ja ärilistes suhetes ja muudes valdkondades. NLP lühikoolituste sari on saanud kuulajatelt mitmeid positiivseid tagasisidesid. Enim on välja toodud loengute kaasahaaravust ja kuidas NLP on õpetanud mõistma nii ennast kui teisi ning tekitanud korduvaid äratundmiselamusi.

Käsitletavad teemad

  NLP lühikoolituste sari koosneb viiest osast

 • Sissevaade NLPsse (tasuta tutvustav video)
 • Eesmärgistamine
 • Küsimused
 • Vaatenurgad
 • Rapport'i loomine
 • Koolitusel käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus NLPsse
 • Mis on tajupositsioonid? Kuidas neid kasutada?
 • Mis juhtub, kui tajupositsioonid on tasakaalust väljas
 • Seisundid. Assotsieerunud ja dissotsieerunud seisundid. Seisundite esilekutsumine ja taandamine
 • Metapeegel
 • Praktilised harjutused, kuidas tajupositsioone ja kohaankruid kasutada

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab, miks on oluline näha maailma teiste silme läbi
 • Oskab eristada ja ära tunda tajupositsioone
 • Suudab enda ellu rakendada erinevaid vaatenurki ja selle läbi enda suhtlusoskust parandada
 • Tavapärane automatism kahaneb
 • Nende oskustega õpid oma elu paremini juhtima ja kujundama. Positiivsed muutused toimuvad juhul, kui muuta enda hoiakut ja meelelaadi. Tänapäeva maailmas on kõigil vaja oskusi, et olla muutuste toimumisel võimalikult paindliku meelega

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

1 ak t

Hind sisaldab

30 päeva ligipääsu e-koolitusele

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Raido Rõivas
Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

1 ak t

Hind sisaldab

30 päeva ligipääsu e-koolitusele

Info osalejale

Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik läbida 30 päevaga alates ligipääsu saamisest.

Tagasiside