Sihtgrupp

Kõik huvilised, kes soovivad enda elu ise juhtida ja kujundada ning saavutada elus ja suhtlemisel suurepäraseid tulemusi.

“Edukate tulemuste taga on alati edasiviivad ja kasulikud küsimused. Edu ei ole kunagi juhuslik.”

Eesmärk

Tutvustada NLP olemust. Panna osalejat mõistma, millised on sobivad eesmärgid. Õpetada kuulajat aru saama, mis on tema jaoks tähtis. NLP ehk neurolingvistiline programmeerimine on kaasaegse ja rakenduspsühholoogia üks harudest ja suurepäraste tulemuste saavutamise praktika. Seda on nimetatud ka kommunikatsiooniteaduseks või -kunstiks. NLP on suunatud praktiliste käitumismallide muutmisele ja teadvustamisele ning see keskendub paremate tulemuste saavutamisele. NLP praktikaid on võimalik rakendada kõikides eluvaldkondades: äris, õpingutes, loomingus, müügitöös, spordis, isiklikes ja ärilistes suhetes ja muudes valdkondades. NLP lühikoolituste sari on saanud kuulajatelt mitmeid positiivseid tagasisidesid. Enim on välja toodud loengute kaasahaaravust ja kuidas NLP on õpetanud mõistma nii ennast kui teisi ning tekitanud korduvaid äratundmiselamusi.

Käsitletavad teemad

  NLP lühikoolituste sari koosneb viiest osast

 • Sissevaade NLPsse (tasuta tutvustav video)
 • Eesmärgistamine
 • Küsimused
 • Vaatenurgad
 • Rapport'i loomine
 • Koolitusel käsitletavad teemad

 • Sissejuhatus NLPsse
 • Miks on oluline küsida õigeid küsimusi?
 • Millised on kasulikud küsimused? Millised on mittekasulikud küsimused?
 • Küsimuste 3 toimeprintsiipi. Küsimuste tüübid ja faasid. Küsimustega meeleseisundi muutmine
 • Kuidas kõike rakendada?

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Suudab küsida edasiviivaid küsimusi
 • Teeb vahet kasulikel küsimustel ja mittekasulikel küsimustel
 • Mõistab kasulike küsimuste küsimise olulisust
 • Saab aru, kuidas mõista õigeid küsimusi küsides ennast ja teisi
 • Nende oskustega õpid oma elu paremini juhtima ja kujundama. Positiivsed muutused toimuvad juhul, kui muuta enda hoiakut ja meelelaadi. Tänapäeva maailmas on kõigil vaja oskusi, et olla muutuste toimumisel võimalikult paindliku meelega

Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

1,5 ak t

Hind sisaldab

30 päeva ligipääsu e-koolitusele

E-koolituse pakett

E-koolitus
Koolitajad: Raido Rõivas
Tõend

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Koolituse kestus

1,5 ak t

Hind sisaldab

30 päeva ligipääsu e-koolitusele

Info osalejale

Peale arve tasumist saadetakse Teile e-mail täpsema informatsiooniga. Koolitust on võimalik läbida 30 päevaga alates ligipääsu saamisest.

Tagasiside