Sihtgrupp

Koolitus on mõeldud personaliosakonna töötajatele, kes saavad teadmisi, kuidas tuvastada ja hallata olukordi, kus töötajatel võib petturi sündroom tekkida. Samuti võib koolitus olla kasulik meeskonnajuhtidele, sest koolitus aitab mõista petturi sündroomi mõju juhtimisele ja kogu meeskonna tegevusele ning aitab õppida sellele tõhusalt reageerima.

Koolitajad

Merit Luik
Merit Luik

Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on suurendada teadlikkust petturi sündroomi olemusest, mõjust ja selle vähendamise võimalustest nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil ning seeläbi toetada töötajate heaolu ning edendada tervislikku töökultuuri ja tulemuslikkust.

Käsitletavad teemad

  Petturi sündroom on kalduvus omistada oma edu välistele teguritele vaatamata objektiivsetele tõenditele ning kogeda hirmu saada avalikuks kui pettur. Kuigi see paneb inimest pingutama ja aitab vahel kaasa heade tulemuste saavutamisele, toob see kaasa mitmeid negatiivseid tagajärgi: nt. ärevus ja kahtlemine enda võimekuses, raskused oma ideede elluviimisel, isoleerituse tunne, läbipõlemise risk, raskendatud meeskonnatöö.

  Uuringute järgi on ligi 70% inimestest sündroomi oma elu mingitel etappidel kogenud, teatud valdkondades on selle esinemine sagedasem. Teadlikkus petturi sündroomist aitab organisatsioonides kujundada kultuuri, mis toetab tulemuslikkust ning enesearengut tervislikul ja jätkusuutlikul moel.

 • Petturi sündroom ning sellele omased käitumis- ja mõttemustrid
 • Personaalsed, situatiivsed ja kontekstist tulenevad tegurid ning nende roll petturi sündroomi kujunemisel
 • Petturi sündroomi mõju töö tulemuslikkusele ning heaolule indiviidi ja organisatsiooni tasandilt vaadates
 • Petturi sündroomi vähendava organisatsioonikultuuri kujundamine
 • Petturi sündroomile omaste mõtete ja tunnete vähendamise võimalusi
 • Koolitusel vaheldub info jagamine arutelude ja praktiliste tegevustega nii individuaalselt kui grupis. Olulisel kohal on osalejate kogemuste jagamine ja mõtestamine.

Mida oskab koolituse läbinu?

 • Mõistab, mis on petturi sündroom ning sellele omaseid käitumis- ja mõttemustrid
 • Teab, millised personaalsed, situatiivsed ja kontekstist tulenevad tegurid soodustavad petturi sündroomi kujunemist
 • Teadvustab petturi sündroomi mõju indiviidi ja organisatsiooni tasandilt vaadates
 • Teab, millised on petturi sündroomi vähendamise võimalused personaalsel ja organisatsiooni tasandil
 • Teab ning on rakendanud sündroomile omaste mõtete ja tunnete juhtimise meetodeid.

Tõend

Koolituse läbinule väljastatakse sellekohane tõend

Koolituse kestus

8 akadeemilist tundi

Hind sisaldab

Aktiivset koolitust ja kohvipause

Vali sobiv koolituse aeg

Tagasiside