Eesmärk

Õppida tuvastama bioloogilisi ohutegureid s.h COVID viiruse leviku erinevaid võimalusi ja teid sellel tõkestamiseks ning eelkõige ennetusmeetmeteks. Töötajate toetamine psühholoogiliste mõjutustega toimetulekuks. Koroonaoht pole möödas. Selle viirusega tuleb õppida elama, nagu teiste bioloogiliste ohuteguritega. Seadus kohustab meid tegema riskianalüüsi ja välja töötama tegevuskava riskide ennetamiseks või nende mõju vähendamiseks. Kuidas koostada riskianalüüsi nii, et sellest oleks reaalselt ettevõttele ja töötajatele kasu? Kuidas kaitsta oma töötajaid psühholoogilise kahju eest ja millised on võimalused neid leevendada.

Käsitletavad teemad

  • Statistika – kuidas see viirus levib ja kui ohtlik see on?
  • Viirusega nakatumise tõenäosus töökeskkonnas ja selle tagajärgede raskusaste
  • Erinevad ametikohad ja bioloogilise ohu COVID-viirusega kokkupuute võimaluste kaardistamine
  • Praktilised näited ja võimalused, kuidas viiruse levikut oma töötajate hulgas takistada
  • Psühholoogilised ohutegurid COVIDi mõjul
  • Psühholoogiliste ohutegurite ennetamine ja nende mõju vähendamine
  • Tööandja võimalused vaimse tervise esmaabiks

Mida oskab koolituse läbinu?

  • Oskab tuvastada ja kaardistada bioloogilise ohuteguri COVID viiruse leviku võimalusi töökohtadel
  • Oskab võtta tarvitusele ennetusmeetmeid ja vähendada ohuteguri mõju ning leviku ulatust
  • Teab ka mis on vaimse tervise esmaabi, ning selle peamisi põhimõtteid

Koolituse kestus

4-6 ak t, sõltuvalt palju praktilisi paaris, individuaal ja grupitöid planeeritakse. Koolitus on hästi praktilise suunitlusega. Inimesed saavad reaalselt teha harjutusi läbi ja saavad sellest praktilist kasu ning aimu nii psühholoogiistest ohuteguritest kui COVID riskianalüüsist.

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Sisekoolitus

Koolituse kestus

4-6 ak t, sõltuvalt palju praktilisi paaris, individuaal ja grupitöid planeeritakse. Koolitus on hästi praktilise suunitlusega. Inimesed saavad reaalselt teha harjutusi läbi ja saavad sellest praktilist kasu ning aimu nii psühholoogiistest ohuteguritest kui COVID riskianalüüsist.

Tagasiside