Võta ühendust
Info uute põnevate koolituste ja
sooduspakkumiste kohta otse Sinu postkasti!

Email again:


Oleme 
Eesti Töötukassa
koolituskaardi
koostööpartner.

Juunika Koolitus OÜ
koolitus@juunika.ee
Tel: +372 744 9600
Pärnu mnt 139c, Tallinn/ Riia 35, Tartu
Koolitame üle Eesti.

© Juunika Koolitus 1997-2020

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi põhikoolitus


Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolituse eesmärgiks on anda teadmisi tööks erinevate tõstukitega: korvtôstuk, teleskooptôstuk, hüdroteleskooptôstuk, kahveltôstuk, poomkorvtôstuk, käärtôstuk, virnastaja, käsikahveltôstuk. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

Kahepäevane tõstukijuhikoolitus on mõeldud Eestis tõstukijuhina tööd alustajale, kes soovib saada tööturul konkurentsivõimelist teoreetilist teadmistepagasit ja praktilisi kogemusi tõstukijuhi ametist ning omandada tõstukijuhi load. Samuti on kahepäevane tõstukijuhi kursus suunatud neile, kes juba töötavad tõstukitel, ent soovivad täiendada teadmisi eri liiki tõstukitest, tööohutusest ja töösse puutuvatest õigusaktidest. Koolitusele on oodatud ka tõstukijuhid, kes senise töö käigus on põhjustanud tõstukiga töötades ohtlikke olukordi ning vajavad kogenud instruktori poolset juhendamist. Koolitus tugineb rahvusvahelistele standarditele ning on suunatud tõstukijuhi arendamisele tajumaks ja ennetamaks riske ja ohtusid ning vastutustunde arendamisele.

Meie tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolituste toimumisajad:
PS! Tõstukijuhi koolitust on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vorm meie kodulehel siin. 

Tõstukijuhid võivad töötada ladudes sisetranspordivahendil: kahvel-, korv- ja teleskooptõstukil. B-kategooria juhiloa olemasolu korral võib tõstukeid juhtida välitingimustes.
Tavaliselt on tõstukitega seotud tööõnnetused raskete tagajärgedega, mida annaks ennetada korraliku juhendamise ja väljaõppega. Lisaks võivad tööõnnetused tõstukitega põhjustada ettevõttele olulist varalist kahju.
Tõstukiga võib töötada ainult selleks väljaõppe saanud isik, kes teab kuidas kaitsta keskkonda, enda ja teiste inimeste tervist, ning loomulikult ettevõtte vara. 
Alus: Vabariigi valitsuse määrus nr 13 (11.01.2000) "Töövahendi kasutamise ja tööohutuse nõuded" §10 lg 1.

Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Tõstukid: eri tüübid ja ehitus
 2. Tõstukite lisaseadmed ja tehnilised parameetrid
 3. Tõstukid: tehniline teenindamine
 4. Laadimistransporditööde teostamise kord ja ohutusmeetmed
 5. Tõstukijuhtide tööd puudutavad õigusaktid
 6. Isikukaitsevahendid ja ohutus
 7. Praktiline väljaõpe tõstukil:
  1. tõstukite kasutusjuhendid ning tundmaõppimine
  2. tõstukite ehitus ja eripärad
  3. tõstukite tööeelne hooldus
  4. praktilised harjutused ja õiged juhtimisvõtted
  5. sõiduharjutused
Pärast tõstukijuhi väljaõpet mõistab tõstukijuht paremini oma rolli ettevõtte protsessides, tajub töökeskkonnas varitsevaid ohte ning oskab ette näha võimalikke õnnetusi ja neid ära hoida, misläbi vähenevad ettevõtte kulud ja suureneb ohutus. Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus näeb ette praktilisi harjutusi, pöörates tähelepanu kõigile vajalikele aspektidele saavutamaks põhjalik ettevalmistus, et omandada tõstukijuhi load. Koolituse lõpus toimub teadmiste kontroll testi abil. Edukalt teooria- ja praktikaeksami sooritanule väljastatakse plastikust tõstukijuhi luba. Rahvusvahelisi tõstukijuhilube on võimalik saada samal koolitusel.

PS! Tõstukijuhi koolitusi on võimalik tellida ka asutusesisese koolitusena - tõstukijuhtide väljaõppe läbiviimine nende igapäevases töökeskkonnas. Korraldame koolitust nii eesti kui vene keeles. Huvi korral kirjutage palun koolitus@juunika.ee või täitke vastav vorm siin.

PS! Juunika Koolitus OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


Tõstukijuhi ja korvtõstukijuhi koolitus, väljaõpe. Juunika Koolitus