Käsitletavad teemad

  • Õpetajaks olemise võlu ja valu.
  • Prioriteedid meie sees ja ümber.
  • Tööalase motivatsiooni allikad.
  • Õpetaja enesehinnangut mõjutavad tegurid, nende mõju igapäevatööle ning suhtlemisele.
  • Toimetulek tööstressiga. Enesejuhtimine.
  • Piiravate hoiakute ja uskumuste teadvustamine. Eneseväärtustamine.
  • Prioriteedid meie sees ja ümber.
  • Hingehoiu ABC.
  • Töö lastega- kas ja milleks?

Komplekteerime Teie jaoks sobiva sisuga programmi ja ajakava. Koolitus Teile sobivas asukohas või interaktiivse videokoolitusena.

Tagasiside